سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 86    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1396/08/27
1396/08/27
تدوين بودجه سال 97 بر اساس شاخص هاي برنامه اصفهان 1400 / پروژه ها اولويت بندي مي شود
به گفته مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان سياست اصلي تصميم گيري در خصوص بودجه سال آينده، بر اساس آمار و اطلاعات و ارزيابي شاخص هاي برنامه اصفهان 1400 است.
1396/08/16
1396/08/16
برگزاري جلسه نظارت و راهبري پروژه منشايابي و سهم بندي ذرات معلق هوا
به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان، دومين جلسه نظارت و راهبري پروژه منشأيابي و سهم بندي ذرات معلق هوا و اولويت بندي كانون هاي مولد آنها در شهر اصفهان برگزار گرديد.
1396/08/16
1396/08/16
برگزاري جلسه نظارت و راهبري پروژه تعيين سهم منابع آلاينده
به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان، دومين جلسه نظارت و راهبري پروژه تعيين سهم منابع آلاينده در آلودگي گازي جو پايين و تهيه سياهه آلاينده هاي گازي كلان شهر اصفهان برگزار گرديد.
1396/08/15
1396/08/15
نيروي انساني ارزشمندترين سرمايه شهرداري است
شهردار اصفهان در آئين تكريم و معارفه معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري: نيروي انساني ارزشمندترين سرمايه شهرداري است
1396/08/14
1396/08/14
اجراي صددرصدي برنامه تحول شهرداري
مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان مطرح كرد: اجراي صددرصدي برنامه تحول شهرداري
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>