خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1137    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/08/11 مزايده غرفه هاي تالار 26 اصفهان ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/08/12
1398/08/11 بهره برداري از غرفه 5 بازار روز كوثر 7 (كاربري سبزي و صيفي) سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/08/12
1398/08/11 بهره برداري از غرفه 295 محوطه سبزي باكاربري عمده فروشي سبزي و غرفه 1 تالار 26 ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/08/12
1398/08/11 اجاره غرفه سوغات ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/08/12
1398/08/11 اجاره برخي از غرفات و سوله هاي ميدان مركزي ميوه و تره بار (به استثناي كاربري هاي عمده فروشي ميوه، سبزي و ماهي) سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/08/12
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>