درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
معاونت خدمات شهری

معرفي معاونت

 

هدف و ماموريت  

 

رزومه معاون خدمات شهري 

 

معاونين قبلي 

 

منشور اخلاقي شهرداري اصفهان و سازمانهاي وابسته 

 

منشور اخلاقي شهرداري اصفهان و سازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع 

 
 
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 222152 تعداد کاربران بر خط 9 تعداد کاربران لاگین بر خط 1