سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
 
جستجو
 
آخرین مهلت موضوع مناقصه مناقصه گزار
1397/08/20 بهره برداري از غرفات بازار گل و گياه اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/08/14 بهره برداري از بازارهاي روز كوثر 3 و 5 و 6 و 7و 10 و 12 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/12/20 فراخوان عمومي دعوت به سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري اصفهان سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري اصفهان
1397/12/07 تامين نيروي انساني سازمان عمران شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/09/13 بهره برداري از برخي از غرفات بازار گياهان دارويي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/09/18 پروژه مطالعات نيازسنجي احداث پل هفتم معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان
1397/09/24 واگذاري سوله، كارگاه- فروشگاه و دفاتركار شهرك كارگاهي اميركبير و واحدهاي مجتمع تجاري كارگاهي قصرصنعت سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/09/24 بهره برداري از برخي از غرفات با كاربري هاي عمده فروشي ميوه، ماهي و سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/03/18 مزايده بهره برداري از برخي از مستحدثات مجتمع بهتواني ورزشي غدير با امكانات موجود سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/02/30 مزايده غرفات عمده فروشي ميوه، ماهي و سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/03/20 عمليات تهيه مصالح و احداث سالن هاي گلخانه اي بازار گل و گياه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/02/28 آگهي مناقصه 05-98 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1397/09/01 بهره برداري از غرفات بازارهاي روز كوثر 6 و 7 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/02/14 تجديد مزايده واحدهاي مجتمع صنفي خوار و بار و خشكبار اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
a
 
آخرین مهلت نوبت مزایده موضوع مزایده مزایده گذار
1398/03/25 اول اجاره يك باب دكه پارك بزرگ سپاهانشهر شهرداري اصفهان
. مزايده غرفات عمده فروشي ميوه، ماهي و سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. مزايده واگذاري دستگاه بولينگ مجتمع بهتواني ورزشي غدير با مارك AMS مدل 8290XL سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. اجاره برخي از غرفات و سوله هاي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. بهره برداري از برخي از مستحدثات مجتمع بهتواني ورزشي غدير با امكانات موجود سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/02/29 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1398/03/11 اول اصلاحيه املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1398/03/18 اول پاركهاي آموزشي شهرداري اصفهان
. تجديد مزايده واگذاري واحدهاي مجتمع صنفي خوار و بار و خشكبار اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/02/26 اول حراج ماشينهاي برقي شهرداري اصفهان
1398/02/14 اول اصلاحيه پاركينگها شهرداري اصفهان
1398/02/21 اول اجاره زيرزمين جهان نما شهرداري اصفهان
1398/02/21 اول اجاره باغ خزندگان شهرداري اصفهان
1398/02/14 اول پاركينگهاي عمومي شهرداري اصفهان
1398/02/04 2 حق بهره‌برداري از غرفه‌هاي پايانه‌‌ مسافربري كاوه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1398/02/14 . مزايده واحدهاي مجتمع صنفي خوار و بار و خشكبار اصفهان (شامل سوله، دفتركار و انبار) سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. مزايده فروش دستگاه بولينگ مجتمع بهتواني ورزشي غدير سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1398/01/24 اول خودروهاي برقي شهرداري اصفهان
1398/01/07 اول و دوم حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌ مسافربري كاوه و صفه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1397/12/25 اول اصلاحيه شهرداري اصفهان
1397/12/28 نوبت سوم اجاره دمنوشخانه و يك باب غرفه فروش ميان وعده غذايي در مجموعه باغ گلهاي اصفهان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
1397/12/27 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1397/12/19 اجاره مغازه قطعه 28 با كاربري سوپر مواد غذائي سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1397/12/19 اجاره غرفه مقابل ساختمان ايتام با كاربري كيك و بستني فروشي سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1397/12/19 اجاره مغازه شماره 3 با كاربري آزاد سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1397/12/19 اجاره مغازه شماره 2 (يك باب گاراژ) مقابل سازمان آرامستان ها سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1397/12/19 اجاره مغازه شماره 1 با كاربري آزاد سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1397/12/20 اول مجوز جابجايي مسافر توسط خودروهاي برقي شهرداري اصفهان
1397/12/25 اول حراج اقلام اقساطي و ضايعات شهرداري اصفهان
1397/12/15 اول و دوم حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌‌ مسافربري كاوه، صفه و زاينده رود سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1397/12/21 ليست مزايده املاك سازمان عمران شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/12/11 اول اصلاحيه املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1397/12/11 اول اصلاحيه املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1397/12/11 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1397/11/29 احداث و بهره برداري از دو باب گلخانه در مجموعه باغ گلهاي اصفهان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
. برداري از برخي از غرفات با كاربري هاي عمده فروشي ميوه، ماهي و سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. بهره برداري از برخي از غرفات بازار گياهان دارويي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. اجاره برخي از غرفات و سوله هاي ميدان مركزي ميوه و تره بار (به استثناي عمده فروشي ميوه، سبزي و ماهي) سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. بهره برداري از باقيمانده غرفات بازارهاي روز كوثر6 و كوثر 7 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه گاز رساني و نصب علمك سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
. عمليات تهيه مصالح و اجراي شبكه گاز رساني و نصب علمك سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/12/04 اول اجاره شهربازي سرزمين روياها شهرداري اصفهان
تاریخ خلاصه اطلاعیه عنوان اطلاعیه نویسنده اطلاعیه
1398/02/31 ارائه سرويس تاًمين قاريان مجالس ترحيم ارائه سرويس تاًمين قاريان مجالس ترحيم
1398/02/25 جذب نيروي وظيفه(بصورت امريه) در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان جذب نيروي وظيفه(بصورت امريه) در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
1398/02/03 عمليات محوطه سازي جاده هاي مجتمع صنفي خوار و بار و خشكبار ميدان مركزي ميوه و تره بار عمليات محوطه سازي جاده هاي مجتمع صنفي خوار و بار و خشكبار ميدان مركزي ميوه و تره بار
1398/01/24 فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه واگذاري تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه واگذاري تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
1397/12/18 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در نظر دارد" تهيه طرح هاي ويژه شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان "را از طريق فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي – فني به مشاوران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (تجربه و توانمندي) در اين زمينه واگذار نمايد. فراخوان طرح هاي ويژه شهرسازي1397 - تا تاريخ چهارم خرداد ماه 98 تمديد شد
1397/11/16 تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI) آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI)
1397/10/27 . زير سازي ، لكه گيري و ترميم آسفالت در معابر شمالي و جنوبي ناژوان - حفر و تنقيه چاههاي آب باران براي معابر ناژوان
1397/10/08 تأمين نرم افزار مديريت و آرشيو الكترونيكي اسناد آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار مديريت و آرشيو الكترونيكي اسناد روابط عمومي
1397/10/08 تأمين نرم افزار تحت وب مناقصه، مزايده و قراردادها آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار تحت وب مناقصه، مزايده و قراردادها
1397/10/05 . فراخوان "تهيه گزارش و ارزيابي وضعيت محيط‌زيست كلانشهر اصفهان SOE وتهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي محيط‌زيست شهر اصفهان و ارائه راهكارهاي اجرايي"
1397/09/22 طراحي و اجراي المان هاي شهري به منظور استقبال از نوروز 98 با تأكيد بر استفاده از گياهان فراخوان مسابقه طراحي المان هاي سبز شهري
1397/09/08 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه شناسايي و ارزيابي پيمانكاران تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه شناسايي و ارزيابي پيمانكاران تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند
1397/07/17 فراخوان ...كليه توليد كنندگان و فعالان در حوزه هاي گل و گياهان فضاي باز، آپارتماني جهت شركت در نمايشگاه و فروشگاه موقت «گل و گياه، نهاده ها و فرآورده هاي كشاورزي فراخوان ...كليه توليد كنندگان و فعالان در حوزه هاي گل و گياهان فضاي باز، آپارتماني جهت شركت در نمايشگاه و فروشگاه موقت «گل و گياه، نهاده ها و فرآورده هاي كشاورزي
1397/07/10 فراخوان احداث و راه اندازي مراكز معاينه فني خودرو معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان فراخوان احداث و راه اندازي مراكز معاينه فني خودرو معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان
1397/07/04 فراخوان عمومي دعوت به سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري اصفهان فراخوان عمومي دعوت به سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري اصفهان
1397/06/18 فراخوان: طرح بازنگري و تدوين چشم انداز شهرداري اصفهان فراخوان: طرح بازنگري و تدوين چشم انداز شهرداري اصفهان معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني
1397/05/24 فراخوان تأمين چمن رول آفريقائي و ژاپني فراخوان تأمين چمن رول آفريقائي و ژاپني سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
1397/05/20 استعلام شماره 5-97-5 آگهي مناقصه منطقه 5
1397/05/16 سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان به نمايندگي از شهرداري هاي مناطق 6 و 9 اصفهان، در نظر دارد جهت مشاركت در ساخت پروژه هاي زير بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي اصفهان از طريق فراخوان مشاركت، شريك انتخاب نمايد. فراخوان عمومي دعوت به سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري اصفهان
1397/05/02 توسعه و بهره برداري شبكه اختصاصي فيبر نوري شهرداري اصفهان آگهي فراخوان شناسايي سرمايه گذار
1397/04/24 استعلام شماره 4-97-5 آگهي مناقصه منطقه 5
1397/04/23 استعلام شماره 3-97- آگهي مناقصه منطقه 5
1397/04/19 . آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكار توليد نرم‌افزار توزين خدمات شهري
1397/04/12 فراخوان فروش گل در غرفه باغ گلهاي اصفهان و آموزش همزمان در كلينيك گياهپزشكي سازمان پاركها و فضاي سبز فراخوان فروش گل در غرفه باغ گلهاي اصفهان و آموزش همزمان در كلينيك گياهپزشكي سازمان پاركها و فضاي سبز
1397/04/12 فراخوان فروش چوب هاي پوسيده و آلوده به آفت جهت تبديل به زغال فراخوان فروش چوب هاي پوسيده و آلوده به آفت جهت تبديل به زغال
1397/03/20 توليد وب سايت‌ها با استفاده از مديريت محتواي دروپال آگهي فراخوان شناسايي مشاوران توليد وب سايت‌ها با استفاده از مديريت محتواي دروپال
1397/03/13 . فراخوان نظرسنجي و نياز سنجي
1397/03/01 . طراحي سردرب ورودي هاي آرامستان باغ رضوان
1397/02/26 . طرح جذب تطهيركنندگان افتخاري (غسال و غساله)
1397/02/23 طراحي خطوط انتقال، كلكتورها، مخازن ذخيره آب و ايستگاه هاي پمپاژ طراحي خطوط انتقال، كلكتورها، مخازن ذخيره آب و ايستگاه هاي پمپاژ