خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/01/24 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه واگذاري تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه واگذاري تنظيف ،  رفت و روب و جمع آوري پسماند مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان

 

پيرو آگهي فراخوان مورخ 1397/09/11 درخصوص شناسايي و ارزيابي پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت در مناقصه تنظيف ،  رفت و روب و جمع آوري پسماند مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان اعلام مي گردد آخرين مهلت ارائه مدارك و اسناد مربوطه پايان وقت اداري روز دوشنبه 1398/01/26 مي باشد.

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
92