خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/04/22 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
پرسشنامه مشاركت كودكان و نوجوانان ايران درتدوين بيانيه جهاني شهر دوستدار كودك شهر دوستدار كودك، شهر يا اجتماع محلي است كه در آن نظرها، نيازها، اولويت‌ها و حقوق كودك، بخشي جدايي‌ناپذير از سياست‌ها و برنامه‌ها و تصميم‌هاي عمومي باشد
شرح اطلاعیه
پرسشنامه مشاركت كودكان و نوجوانان روي پرتال وزارت كشور به آدرس  www.moi.ir بخش ميز خدمت قرار داده شد، لطفا نسبت به اطلاع رساني به كودكان و نوجوانان شهرتان براي تكميل پرسشنامه اقدام نماييد. 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
72