خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/07/10 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در نظر دارد" فراخوان اتخاب مشاور طراحي شهري ميدان شهيد عليخاني "را از طريق فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي – فني به مشاوران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (تجربه و توانمندي) در اين زمينه واگذار نمايد
شرح اطلاعیه

بسمه تعالي

  فراخوان طرح هاي ويژه شهرسازي 1398

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در نظر دارد" فراخوان اتخاب مشاور طراحي شهري ميدان شهيد عليخاني"را از طريق فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي  فني به مشاوران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (تجربه و توانمندي) در اين زمينه واگذار نمايد. لذا از مشاوران حقيقي و حقوقي دعوت مي­گردد نسبت به اخذ، تكميل فرم­هاي فراخوان مربوطه (شامل اطلاعات مشاور و شرح خدمات پيشنهادي) و تحويل به دبيرخانه معاونت شهرسازي و معماري (به صورت فيزيك و همچنين ارسال فايلهاي وورد در قالب سي دي)، به نشاني اصفهان، پل چمران،مديريت معماري و طراحي شهري حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/07/25 اقدام نمايند.

 
 
 
 
 
 
 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
209