سال 95منطقه 7 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
خيابان سازي و پياده رو سازي و سيستم دفع آبهاي سطحي خيابان هسا
خيابان سازي و پياده رو سازي و سيستم دفع آبهاي سطحي خيابان هسا
خيابان سازي و پياده رو سازي و سيستم دفع آبهاي سطحي خيابان هسا
خيابان سازي و پياده رو سازي و سيستم دفع آبهاي سطحي خيابان هسا
خيابان سازي و پياده رو سازي و سيستم دفع آبهاي سطحي خيابان هسا نام پروژه
1071012017 کد پروژه
برجك مينو نام پيمانکار
3468291700 مبلغ اوليه پيمان
240 مدت پيمان
98671/87 شماره پيمان
19/08/87 تاريخ تحويل زمين
3468291700 مبلغ کلی پيمان