سال 95منطقه 7 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
ساماندهي و اصلاح هندسي ميدان المپيك
ساماندهي و اصلاح هندسي ميدان المپيك
ساماندهي و اصلاح هندسي ميدان المپيك
ساماندهي و اصلاح هندسي ميدان المپيك
ساماندهي و اصلاح هندسي ميدان المپيك نام پروژه
1071015004 کد پروژه
وفاق آبادگران نام پيمانکار
5446467460 مبلغ اوليه پيمان
306 مدت پيمان
933/88 شماره پيمان
22/01/88 تاريخ تحويل زمين
5446467460 مبلغ کلی پيمان