سال 95منطقه 7 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
تكميل باغ بانوان فدك
تكميل باغ بانوان فدك
تكميل باغ بانوان فدك
تكميل باغ بانوان فدك
تكميل باغ بانوان فدك نام پروژه
1071031004 کد پروژه
آبنوس گستر پزواك نام پيمانکار
1998199693 مبلغ اوليه پيمان
150 مدت پيمان
43033/89 شماره پيمان
17/04/89 تاريخ تحويل زمين
1998199693 مبلغ کلی پيمان