سال 95منطقه 7 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث پاركينگ طبقاتي معاونتها
احداث پاركينگ طبقاتي معاونتها
احداث پاركينگ طبقاتي معاونتها
احداث پاركينگ طبقاتي معاونتها
احداث پاركينگ طبقاتي معاونتها نام پروژه
5071019001 کد پروژه
موم كش و خليليان نام پيمانکار
42800000000 مبلغ اوليه پيمان
420 مدت پيمان
8861761/س شماره پيمان
18/05/88 تاريخ تحويل زمين
42800000000 مبلغ کلی پيمان