ثبت نظراتتقویم سالگالری نوروزینقشه شهردرباره اصفهاندرگاه الکترونیکی شهر اصفهانصفحه اصلی

درمانگاههاي دندانپزشكي شبانه روزي استان اصفهان

رديف

نام درمانگاه

آدرس

تلفن

1

اصفهان

اصفهان،خيابان ارباب،مقابل مبل مركزي،نبش بن بست فتحي

36614210

2

پارس(اصفهان)

اصفهان،خيابان حكيم نظامي، ابتداي خيابان دقيقي، جنب ساختمان ام‌ار‌آي

6-36255662

3

هشت بهشت

اصفهان،خيابان بزرگمهر، چهاراه هشت بهشت، ابتداي هشت بهشت غربي

32646200

4

سپهسالار

اصفهان، ميدان جمهوري، ابتداي خ رباط، جنب بانك صادرات

33379665

5

رازي

اصفهان، خيابان چهارباغ پايين، نبش ميدان شهداء

2-32211311

6

كاوه

اصفهان، خيابان كاوه، ابتداي خيابان جابر انصاري

7-34407006

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان