«دهه فجر و سي و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران گرامي باد.»صفحه اصلی
۱۳۹۷ دوشنبه ۴ تير

 
دهمين نشست علمي تخصصي شهر اسلامي

 

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در دهمين نشست شهر اسلامي:

شهر اسلامي بايد بتواند روح تقوي را متجلي كند

دهمين نشست شهر اسلامي با محور«مدينه ، ملك مهدوي و شهر اسلامي» در اصفهان برگزار شد و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق بابيان سير تاريخي ملك بر اهميت شهردر تمدن سازي تاكيد كرد  و گفت كه براي ساخت تمدن و ملك بايد حكومت شكل بگيرد وشهر اسلامي كه از دل تمدن اسلامي بيرون مي آيد ، بايد بتواند روح تقوي را متجلي كند.

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در دهمين نشست از سلسله نشست هاي شهر اسلامي بابيان اينكه در قرون 16،17،18ميلادي در سرزمين هاي اروپايي تغييراتي رخ داد كه شكل اين سرزمين ها را تغيير داد،گفت :  گروهي از اين اتفاق به نام فرهنگ و گروهي ديگر به نام تمدن ياد كردند .

دكتر محمد هادي همايون بابيان اينكه مشتركات اين اتفاقات در اروپا بااتفاقات يونان به تدريج وارد ادبيات  فرهنگي شد ،عنوان كرد : اين حركت در دوران صدر اسلام نيز شكل گرفت  ونام آن را تمدن اسلامي گذاشتيم وويژگي هاي آن وارد زندگي ما شد .

به گفته وي آن اتفاقاتي كه در دل سرزمين هاي اسلامي رخ دا د، تمدن سازي بود و اين اتفاقات ادامه پيدا كرد تا به دوران معاصررسيد.

دكتر همايون با اشاره به اينكه  با ترجمه واژه civilization به تمدن ، معناي تمدن را بامدينه يكي گرفتيم ، گفت : وقتي به سراغ قرآن رفتيم و جستجو كرديم ،هر آيه اي را كه واژه مدينه در آن بود مورد توجه قرار داديم و فكر كرديم اين واژه رد پاي تمدن است . 

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با تاكيد بر اينكه تصور كرديم ،شهر نشيني است كه تمدن را مي سازد ، عنوان كرد : واژه قريه را كه در مقابل مدينه قرار دارد ، مكاني فرض كرديم كه ابعاد تمدن در آن شكل نگرفته است در حاليكه ضروري است تدبر كنيم كه موضوع تمدن  در قرآن چگونه مطرح شده است .

دكتر همايون بابيان اينكه كه ابتدا بايد بفهميم ، ماموريت  انسان روي زمين چيست،  تا بتوانيم بقيه پديده را با آ ن بسنجيم به سير تاريخي واژه  ملك اشاره كرد و گفت كه براي ساخت تمدن و ملك بايد حكومت شكل بگيرد .

وي سير تاريخي ملك را از زمان آدم آغاز كرد و گفت از زمان هبوط  آدم تا نوح  حكومتي در زمين شكل نگرفته است و مردم در اين دوران زندگي ساده و ابتدايي داشتند و تنها در زماني كه آدم زندگي نوين را ر زمين آغاز مي كند و نوح قيام مي كند ،حضرت ادريس ظهور مي كند وحضور وي با ايجاد اولين نهاد علم و آموزش همراه است وقبل از هر چيز علم شكل مي گيرد و نام ادريس نيز ريشه از درس و تدريس گرفته است .

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق به نازل شدن شريعت در زمان نوح اشاره كرد و گفت دراين دوران است كه علم ساماندهي مي شود و بعد ازطوفا ن ،حكومت نوح شكل مي گيردو نوح باقيمانده انسان ها را با نظم در شهر ها جاي مي دهد وتمدن سازي مي كند .

دكتر همايون به شكل گيري شهر بابل كه دو بار در تاريخ ازبين رفته است ،اشاره كرد و گفت قرار بود اين شهر انسان را در حركت به سمت خدا همراهي كند ولي دراين ماموريت  شكست مي خورد .

وي سپس در سير تاريخي ملك به دوران ابراهيم رسيد و از هجرت او به سرزمين فلسطين ياد كرد و از شكل گيري شهري واقعي در شام و قدس گفت و عنوان كرد : درجريان مهاجرت فرزندان يعقوب به مصر نيز با پديده شهر نشيني مواجه مي شويم و داستان مصر كه خود به معناي شهر است ، آغاز مي شود .

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق بابيان اينكه در پايان دوران حضرت موسي با تشديد ملك  در زمان داوود مواجه هستيم ،گفت : در دوران سليمان ملك استمرار مي يابد وآنچه به نام تمدن يونان و فارس مي شناسيم، باقيمانده ملك سليمان است .

به گفته دكتر همايون كم كم بنيان تمدن اسلامي گذاشته مي شود و در دل اين تمدن ، شهرهايي بنيان گذاشته مي شود ولي آنها زيرو رو مي شود و تمدن سازي  در آنها استمرار نمي يابد . 

وي  بابيان اينكه در دوران صدر اسلام وارد  دوره آخر الزمان مي شويم كه ملك عظيم خداوند در آن دوران تحقق پيدا مي كند ، گفت : ملك عظيم آل ابراهيم يا تمدن عظيم جهاني در اين دوران شكل مي گيرد .

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه در اين دوران با واژه مدينه مواجه مي شويم و مدينه النبي شهري كه ميزبان وجود پيامبر است ،شكل مي گيرد و  اين شهر بواسطه پيامبر ويژگي هاي خاص پيدا مي كند، گفت : بعدها مدينه دستخوش تغييرات مي شود ولي  شهردر شام تحقق مي يابد و پس از آن در زمان حضرت علي (ع ) اين مركزبه كوفه منتقل مي شود  وكوفه بامعنايي كه از شهر در نظر داريم ، شكل  مي گيرد .

دكتر همايون بااشاره به اينكه با دو نوع شهر روبه رو هستيم ،عنوان كرد : شهري كه ازويژگي هايي كه از يك شهر انتظارداريم، برخوردار است  ودر آن نهادها و ساختارها شكل گرفته است و شهري كه از انسان بنيان گرفته شده است .

 به گفته وي با مقايسه اين دو شهر در مي يابيم،سر انجام آن شهري به نتيجه مي رسد كه روي اخلاق و دين بنياد نهاده شو د و اين شهردر آخر الزمان تحقق مي يابد  .

دكتر همايون به جنگ هاي صليبي و اتفاقاتي كه پس از آن زنجيرواره رخ داد اشاره كرد و گفت :  داستان تمدن سازي آغاز شد ودر اين دوران نگاه جديد به عرصه علم شكل گرفت كه اكنون از آن به عنوان اثبات گرايي ياد مي كنيم .

وي بابيان اينكه براي تمدن سازي تحولي نيز در دين رخ داد و يك سرزمين ايجاد شد ، گفت : آمريكا اشغال مي شود تا الگوي جديدي ازتمدن دوراز چشم دنيا با يك اقيانوس فاصله شكل گيرد وبعد دستگاه چاپ به عنوان يك ابزار به  توليد تمدن نوين كمك كرد .

به گفته عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در صدر اسلام نيز ابتدا تحول در علم و دين رخ دا د و سپس مدينه به عنوان مركز تمدن انتخاب شد و مهاجرت مسلمانان به سراسر دنيا ابزاري شد براي اشاعه تمدن اسلامي .

دكتر همايون با بيان اينكه باپيروزي انقلاب اسلامي تحولي در عرصه دين رخ داد واسلام شيعي متكي بر ولايت فقيه كه متمايز از ساير انديشه هاي اسلامي است ،شكل گرفت ،عنوان كرد : تحول علمي نيز در دانشگاه ها و حوزه ها ي علميه رخ داد و تمدن سازي در كشور آغاز شد .

وي با بيان اينكه  شهر درتمدن سازي از اهميت برخوردار است ،گفت كه شهر اسلامي بايد بتواند روح تقوي را متجلي كند.

به گفته دكتر همايون يكي از اصول مهم در شهر اسلامي محوريت امام و قطب است و شهر اسلامي بدون محوريت امام شكل نمي گيرد.

 

1392/12/13 تاريخ بروز رسانی
موضوعات
آماربازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 45563 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیکی:eh_khayambashi@yahoo.com