سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/11/01 لايحه بودجه 97 شهرداري اصفهان به شوراي شهر تقديم شد
لايحه بودجه 97 شهرداري اصفهان به شوراي شهر تقديم شد

صبح- امروز يكشنبه- لايحه بودجه 97 شهرداري اصفهان به مبلغ 3 هزار ميليارد تومان با شعار توسعه پايدار شهري به شوراي شهر تقديم شد.

بودجه 97 شهرداري اصفهان با بيش از 2 هزار نفر- ساعت كار كارشناسي تنظيم شده است. توسعه و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي، كاهش مشكلات زيست‌محيطي و توسعه گردشگري با مشاركت بخش خصوصي در اولويت برنامه و بودجه سال 97 شهرداري قرار دارد.

بر اساس اين گزارش؛ امسال براي نخستين بار ابتدا چارچوب‌ها و مسير حركت در سال آينده قبل از برگزاري جلسات با تاكيد شهردار اصفهان ترسيم و بعد از آن بودجه بررسي شد. در سير اين جلسات بودجه 97  دو سامانه سيما ( سيستم مديريت يكپارچه  اطلاعات) و سيگما (سيستم يكپارچه گردش اطلاعات مديريت پروژه ها) جهت پشتيباني تصميم‌گيري هاي مديريتي رونمايي و راه اندازي شد.

 

(خبرگزاري ايمنا)