سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/11/11 سيگما، سامانه‌اي براي مديريت يكپارچه پروژه‌هاي شهر اصفهان
سيگما، سامانه‌اي براي مديريت يكپارچه پروژه‌هاي شهر اصفهان

عليرضا سعيدي اظهاركرد: هر سال در شهرداري اصفهان پروژههاي جديد عمراني تعريف مي‌شود، اين پروژه‌ها بايد از فرايندهاي تعريف، تصويب، زمانبندي و كنترل پروژه عبور كند.

وي از راه اندازي سامانه سيگما مخفف سامانه گردش اطلاعات و مديريت پروژه‌هاي شهري در شهرداري اصفهان خبر داد و افزود: «سيگما»، سامانه يكپارچه گردش اطلاعات و مديريت پروژه‌هاي شهري به شمار مي‌رود كه به زودي تكميل خواهد شد.

اين كارشناس معاونت برنامه ريزي شهرداري اصفهان گفت: در سامانه سيگما تمام مراحل تعريف تا تصويب پروژه، در نظر گرفته شده و مناطق و معاونت‌ها پروژه‌هاي جديد سال آينده را مرتبط با شاخص‌ها و اهداف برنامه اصفهان 1400 تعريف و براي تصويب نهايي به معاونت‌هاي مربوطه ارسال مي‌كنند تا پس از آن، برنامه‌ريزي براي زمان‌بندي پروژه انجام شود.

وي يكي از ويژگي‌هاي اين سامانه را ارتباط با ساير سامانه‌هاي شهري عنوان و تصريح كرد: توليد سامانه بر اساس استانداردهاي PMBOK و  PRINCE  «استانداردهاي مديريت پروژه» يكي از ويژگي هاي اين سامانه به شمار مي رود.

سعيدي با بيان اينكه اطلاعات سامانه سيگما در مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان در حال تكميل و نهايي‌سازي است، ادامه داد: براي يكپارچه‌سازي اطلاعات پروژه‌ها از تعريف تا تصويب، سيگما با سامانه‌هايي همچون بودجه، مالي و حسابداري و اولويت‌بندي پروژه‌ها در ارتباط است.

 

(خبرگزاري ايمنا)