سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/12/06 دريافت اطلاعات شهر به صورت الكترونيكي
دريافت اطلاعات شهر به صورت الكترونيكي

رئيس اداره آمار و اطلاعات شهرداري اصفهان گفت: فايل قابل دانلود نهمين كتاب آمارنامه شهر اصفهان مربوط به سال 95 در پرتال شهرداري به نشاني www.isfahan.ir بارگذاري شده تا همه شهروندان امكان استفاده از آن را داشته باشند. رسول موسوي اظهاركرد: نهمين كتاب آمارنامه شهر اصفهان در 1000 نسخه تكثير و در تمامي دانشگاه‌ها، ادارات و مراكز توزيع مي‌شود. وي افزود: به منظور دسترسي همه شهروندان به اطلاعات شهر اصفهان، فايل قابل دانلود نهمين نسخه از اين كتاب در پرتال شهرداري به نشاني www.isfahan.ir بارگذاري شده است، البته در لوح فشرده نيز تمام آمارنامه‌هاي شهر اصفهان از سال 87 تاكنون بارگذاري شده تا آرشيو كاملي در اختيار علاقه مندان قرار گيرد. رئيس اداره آمار و اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: يكي از مسئوليت‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان تهيه آمارنامه شهري به عنوان بانك اطلاعات جامع شهري است كه محتواي آن نيز مبناي هدف گذاري‌ها و تصميم گيري‌ها در مديريت شهري در نظر گرفته مي‌شود. موسوي تصريح كرد: چاپ كتاب آمارنامه شهر اصفهان از حدود 9 سال پيش در دستوركار شهرداري قرار گرفت و مباني تهيه و تدوين آن بر اساس استانداردهاي بين المللي ISIC صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه بر اساس اعلام مركز آمار ايران، تمام كلانشهرهاي ايران طبق استانداردISIC آمارنامه‌هاي خود را تهيه مي‌كنند، گفت: اگر كتاب آمار نامه اصفهان با آمارنامه ساير شهرها مقايسه شود، ساختاري يكسان دارد تا پژوهشگران و شهروندان بتوانند شاخص‌هاي شهرها را با يكديگر مقايسه كنند.وي خاطرنشان كرد: استاندارد ISIC كتاب آمارنامه را در 20 فصل تعريف كرده كه فصل اول مربوط به سرزمين و آب و هوا بوده و در ادامه به موضوعات جمعيتي، نيروي انساني، كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، شاخص‌هاي قيمت و ... مي‌پردازد. موسوي گفت: اگر آمارنامه ها طبق استاندارد تهيه شود، تمام عددها و شاخص‌ها مقايسه‌پذير است و نقشه‌هاي آن هنگام برنامه‌ريزي و بودجه مبنا قرار مي‌گيرد تا مديران بر اساس آن نسبت به تعيين سرانه‌ها اقدام كنند.

 

(روزنامه اصفهان زيبا)