سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/04/28 09:20

بازتعريف برنامه هاي فرهنگي در دستور كار است
بازتعريف برنامه هاي فرهنگي در دستور كار است
مدير عامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان گفت: يكي از برنامه هاي سازمان فرهنگي شهرداري افزايش تعداد و كيفيت خدمات فرهنگي است و اين كار با بازتعريف برنامه هاي فرهنگي ميسر است.

علي اكبر بقايي در مراسم افتتاحيه مركز تخصصي خانه خلاقيت و كودك  در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه يكي از سياست هاي راهبردي سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان برنامه اي به نام (فرهنگ به علاوه6، فرهنگ منهاي3) بوده است گفت: اين بدان معناست كه قرار شد 6 كار در اين سازمان انجام و از 3 كار دوري شود.

وي اجراي اين سياست را افزايش تعداد و همچنين ارتقا كيفيت خدمات فرهنگي دانست و گفت: با توجه به اين موضوع سازمان فرهنگي خود را موظف مي داند تا اگر برنامه اي نياز به بازنگري دارد انجام دهد و معايب برنامه هاي فرهنگي را هم از بين ببرد.

مديرعامل سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان ارتقا كيفيت خدمات را در گرو اصلاح زيرساخت هاي سخت افزاري عنوان كرد و گفت: بخشي از اين موضوع هم به اصلاح زيرساخت هاي نرم افزاري و باز تعريف ماموريت هاي سازمان مربوط مي شود.

بقايي يكي از محدوديت هاي سازمان فرهنگي شهرداري را منابع مالي و در نتيجه بازماندن از ارتقا زيرساخت هاي سخت افزاري دانست و گفت: با توجه به اين موضوع تصميم بر اين شد تا زيرساخت هاي نرم افزازي ارتقا يابد كه چند مركز براي اين كار تعريف شد.

وي ادامه داد: مركز ادبي قلمستان، خانه جوان، خانه نوجوان، مركز فرهنگي خانواده، خانه خلاقيت، كتابخانه ادبيات، باغ جوان و باغ پرديس از جمله اين مراكز هستند.

مدير عامل سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان اضافه كرد: البته اصلاحات سخت افزاري باغ جوان، خانه كودك و كتابخانه ميرداماد انجام شده كه با تغييرات نرم افزاي اين سه مركز تعداد مراجعات هم بيشتر شده است.

بقايي با اشاره به اينكه در هر دوره از تاريخ نيازهاي مردم به مباحث فرهنگي متفاوت است، گفت: به عنوان مثال در دوره اي صحبت از خلاقيت فردي بود در حالي كه امروزه خلاقيت جمعي مطرح است كه طبيعتا با اين تغييرات برنامه هاي فرهنگي هم بايد تغيير كنند.

شناسنامه دار شدن بازيها

وي با اشاره به اينكه در اين مراكز فرهنگي تمامي بازيها شناسنامه دار شده است ادامه داد: فارغ از برگه هاي اطلاعيه اي كه در كنار وسايل بازي قرار گرفته است، ليستي هم تهيه شده كه نياز هاي كودكان به بازي هاي مختلف را بر اساس ميزان سن، فكري بودن بازي و غيره نشان مي دهد.

بقايي با اشاره به برگزاري دوره هاي تخصصي تربيت مربي بازيهاي كودكان گفت: بر اساس مصاحبه اي كه با افراد علاقمند به فعاليت در زمينه بازي با كودكان صورت مي گيرد، اين افراد بايد قدرت كار با كودكان را داشته و مسائل خلاقانه را به كودكان بياموزند، زيرا يكي از راه هاي پرورش خلاقيت در كودكان، بازي كردن است.

وي با اشاره به اينكه يكي از برنامه هاي ما افزايش محيط هاي بازي است گفت: دفتر تخصصي بازي در مركز بازي مستقر است و قرار است مراكز بازي مختلفي تحت مديريت اين دفتر ساخته شود.

مدير عامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه مراكز بازي كودكان بايد در سطح شهر تكثير شوند و اين كار به تنهايي از عهده شهرداري بر نمي آيد گفت: بخش خصوصي بايد وارد اين كار شود و با الگويي كه از شهرداري مي گيرد اين كار را پيش ببرد.

اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1