سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/09/16 10:05

/img/NoImage.jpg
حضور موثرتر جهانشهر اصفهان در رويدادهاي بزرگ فراملي و منطقه اي
معاون و رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان مزيت نسبي جهانشهر اصفهان را در فرهنگ، هنر و ورزش دانست و گفت: اين مزيت مي تواند و بايد دستمايه حضور موثرتر اين شهر در رويدادهاي بزرگ در مقياس هاي منطقه اي و فراملي باشد.
محمد عيدي در مراسم تكريم و معارفه معاون و رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان ضمن عرض تبريك ميلاد پيامبر اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار كرد: اصفهان، دير زماني است كه در فرآيند ديرپاي رشد مدني تحقق يافته و با بهره گيري و تجربه اندوزي از دستاوردهاي مدني و ارتباطات پرپهنه بين فرهنگي و ايجاد فضاهاي گفتگويي و تسهيل تعاملات بين الادياني و پذيريش تنوع و تكثر طايفه اي و قومي؛ همواره زمينه ساز خلاقيت هاي سترگ بشري بوده، چنان كه به درستي عنوان جهانشهري زيبنده و شايسته آن است.

وي ادامه داد: اگر گوشي و چشمي به تاريخ اين بوم كهنسال بسپاريد؛ هنوز هم مي توان قيل و قال مَدرَس فلسفي، عرفان جهانگير خان قشقايي و مباحث فقهي، اصولي حاج آقا رحيم ارباب، نواي قلم فضايلي و طنين آواز تاج اصفهاني، صداي ناي كسايي، نقش نگاره هاي حاجي مصور الملكي و هزاران هنرمند نامبردار اين شهر را بشنويد و ببينيد.

معاون و رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان عنوان كرد: به همت اين زيبا آفرينان بود كه جهانشهر اصفهان، رشك جناني شده بود؛ به صورت و معني جمع، و واجد سه مولفه زيست پذيري، انسان محوري و معناگرايي؛ چنان كه خشت خشت آن شناسنامه هويتي يك ملت كه نه، بلكه جهاني بود و هر اشكوبه و مناره اش حكايتگر روايت حكيمانه اي از مكتب هنري، علمي و فلسفي است.

وي اضافه كرد: و اينك ماييم و ميراث داري و ميراث باني از اين گنجينه عظيم بشري كه بايد به نيكويي از آن پاسداري كنيم و با درك و فهم درست، نيازهاي واقعي و به روز شهر و شهروندان آن را توسعه دهيم و به آيندگان بسپاريم.

عيدي تصريح كرد: براي نيل به اين آماج، تدبير و تعقل اقتضاء مي كند كه در اين برهه زماني، با الهام گيري از منش تجربه باورانه حوزه معرفتي اصفهان و بسيج كليه ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود، محيطي را فراهم آوريم تا شهروندان فهيم شهرمان بتوانند با بهره مندي از كليه حقوق فرهنگي خويش، انگيزش بيشتري براي مشاركت جويي در شئون گوناگون حيات جمعي داشته باشند و فرصت اين را بيابند كه خلاقيت فرهنگي و هنري خود را بر بستري مناسب برويانند.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد كه در اين رهگذر بايد به پشتوانه سرمايه نيروي انساني درون سازماني معاونت فرهنگي و سرمايه هاي ديني شهري به جاي اعمال نگرش سليقه اي و در برخي موارد كاركردي، نگاهي ساختارمند به فرهنگ را نهادينه كرد تا در مرحله برنامه ريزي بتوانيم به منظومه تعاملي كالبد و انسان در كليت موجود زنده اين شهر توجه ويژه كنيم.

اين مقام مسئول شهري تاكيد كرد: بايد رويكرد حق مدارانه به فرهنگ شهروندي را به عنوان يك اصل اساسي براي تحقق شهر فرهنگي قلمداد كنيم و با رويكرد فرايند محور در اجزاء و اصلاح معاونت و سازمان فرهنگي گام برداريم.

وي افزود: بسترسازي براي حضور فعالانه تشكل هاي مدني و هم جهتي موسسات دولتي و غيردولتي، راهبردي اساسي است كه براي كاهش هزينه هاي تعاملي و افزايش نشاط اجتماعي در شهر الزامي است.

عيدي مزيت نسبي جهانشهر اصفهان را در فرهنگ، هنر و ورزش دانست و گفت: اين مزيت مي تواند و بايد دستمايه حضور موثرتر اين شهر در رويدادهاي بزرگ در مقياس منطقه اي، ملي و فراملي باشد.

وي اضافه كرد: توجه به شاخص هاي پايداري در فرايند توسعه متوازن شهري را الزامي مي دانيم كه هم تأمين كننده رشد مبتني بر ويژگي هاي زيست بومي است و هم آن را امكاني مي دانيم كه از طريق آن مي توانيم اصفهاني جهاني شده را با الگوي مديريت بومي معرفي كنيم.

وي خاطر نشان كرد: در پايان از شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان به خاطر اعتماد و اطمينان به بنده تشكر مي كنم و بر خود فرض مي دانم به حكم آموزه هاي اخلاقي و ديني مراتب قدرداني خود را از مديران پيشين معاونت و رياست فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان به جا آورم.

اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1