سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/09/16 10:08

/img/NoImage.jpg
افزايش سرمايه هاي اجتماعي شهر با اجراي فعاليت هاي فرهنگي
معاون سابق فرهنگي، اجتماعي شهرداري اصفهان گفت: برخي معتقدند شهرداري نبايد وارد حوزه فرهنگي شود اين درحالي است كه بوسيله فعاليت هاي فرهنگي مي توان سرمايه اجتماعي شهر را افزايش داد.
علي قاسم زاده در جلسه تكريم و معارفه معاون و رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان اظهار كرد: بنده زماني كه خبر انتصاب آقاي عيدي را شنيدم بسيار خوشحال شدم چراكه اين فرد بسيار خوشفكر است، شهر ما به وجود چنين افرادي نيازمند است و براي ايشان آرزوي توفيق و سعادت دارم.

معاون سابق فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان به افرادي كه در 4 ساله گذشته در حوزه فرهنگي شهرداري اصفهان فعاليت داشته اند اشاره كرد و افزود: اين افراد تا به امروز تلاش هاي زيادي كرده اند و اگر در اين مدت كارخوبي شده است حاصل فعاليت اين افراد و اگر كم كاري بوده است ناشي از عملكرد بنده است و بنده براي كاستي هاي فرهنگي شهر بايد پاسخگو باشم.

قاسمي با اشاره به اينكه برخي معتقدند شهرداري ها بايد در حوزه فرهنگي وارد شوند گفت: البته برخي هم منكر اين موضوع هستند، برخي افراد معتقدند از فرهنگ به عنوان يك ابزار در شهرداري بايد استفاده شود زيرا با فعاليت هاي فرهنگي مي توان سرمايه اجتماعي شهر را افزايش داد، البته چنين تفكري قابل توجه است زيرا براساس تجربيات چنين رويكردي مثمر ثمر خواهد بود.

وي با اشاره به نگاه هاي مختلف در اين حوزه گفت: برخي فكر مي كنند فعاليت فرهنگي به معناي روكش كشيدن و توجيه ساير فعاليت هاي شهرداري است و هر جايي كه مشكلي در شهر پيدا شد بوسيله فعاليت هاي فرهنگي آن مشكلات را روكش بكشيم در صورتي كه اين رويه اصلا معقول و منطقي نيست.

معاون سابق فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان تصريح كرد: برخي هم معتقدند كه بايد حوزه فرهنگي در شهرداري وجود نداشته باشد و شهرداري به امور محوله خود بپردازد، البته در اين ميان برخي هم مي گويند بايد نگاه شهرداري به اداره شهر، فرهنگي باشد و تنها به حضور معاونت فرهنگي و يا سازمان فرهنگي نبايد بسنده كرد كه اين رويكرد هم رويكرد مثبتي به نظر مي رسد.

قاسمي با اشاره به اينكه شهرهاي صنعتي به شهرهاي پاك تبديل شده اند گفت: پس از اشباع صنايع در شهرها و مشاهده آثار تخريبي آن براي محيط زيست، شهرها به فكر اين افتادند كه به جاي رقابت در عرصه صنعت در عرصه پاك بودن شهرها و محيطي مناسب براي زندگي رقابت كنند.

وي با اشاره به اينكه پس از اين، سردمداران متوجه شدند كه بهترين شهرها براي زيست شهرهايي با فرهنگ هاي صحيح است، اضافه كرد: اين موضوع قبل از دوره توسعه پايدار شهري مطرح شد چرا كه به نظر مي رسد رويكرد توسعه پايدار هم منجر به بهبود زيست شهرها نشد چرا كه در اين دوره باز هم مشكلاتي مطرح بود، اما دوره فعلي را مي توان دوره شهرهاي فرهنگي ناميد، حتي توريست ها براي انتخاب مقصد سفر خود به مباحث فرهنگي شهرها بسيار توجه دارند.

معاون سابق فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان اضافه كرد: همچنين رخدادهاي فرهنگي، مراكز فرهنگي مانند سينماها و سالن هاي تئاتر و غيره مولفه هايي مهم در تعيين ميزان فرهنگي بودن شهرهاست.

قاسمي با اشاره به اينكه برخي از شهرها رويكرد اقتصادي دارند افزود: از اين رو مي گويند نگاه شهرداري ها به شهر تنها بايد اقتصادي باشد و برخي مي گويند شهرداري ها بايد صرفا خدماتي باشند.

وي بيان كرد: برخي هم مي گويند شهرداري ها علاوه بر توجه به مباحث اقتصادي و خدماتي بايد رويكردي اجتماعي نيز داشته باشند اين درحالي است كه شاخصه هاي تعيين ارزيابي سلامت اجتماعي شهرها در كنار مباحث اقتصادي مولفه اي مهم در شهرهاي امروزي است.

معاون سابق فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان اظهار كرد: همچنين برخي مي گويند شهرداري ها بايد تنها فرهنگي باشند، به نظر مي رسد اگر قرار باشد شهر اصفهان جهش داشته باشد بايد به حوزه فرهنگي شهري توجه ويژه اي شود و در صورتي كه اين موضوع رخ ندهد تلاش ساير فعالان فرهنگي نيز به ثمر نمي نشيند.

قاسمي تصريح كرد: اگر موضوعات فرهنگي در شهر جاري و حل شود بسياري از مشكلات شهري حتي در حوزه هاي عمراني، خدماتي و مالي نيز حل مي شود.

اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1