سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/09/29 11:40

/img/NoImage.jpg
ارتقاء فرهنگ شهروندي محور اصلي فعاليت فرهنگسراهاست
مدير هماهنگي امور معاونت هاي فرهنگي شهرداري اصفهان يكي از محورهاي فعاليت فرهنگسراها را آموزش خواند و گفت: هدف اصلي فعاليت فرهنگسراها ارتقاء فرهنگ شهروندي است تا بتوانيم به شهر فرهنگي دست پيدا كنيم.

مهدي سلطان آقايي در گفتگو با خبرنگار ايمنا اظهاركرد: يكي از اهداف سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان احياي هويت محله هاست، در همين راستا در هر منطقه و محله اي، خانه هاي فرهنگ يا فرهنگسراها احداث شده تا ضمن پاسخ به نياز شهروندان در زمينه هاي مختلف هنري و ورزشي، مسايل تخصصي تري مثل مهارت هاي زندگي را به علاقمندان آموزش دهند.

وي با بيان اينكه در شهر اصفهان بيش از 50 فرهنگسرا به شهروندان خدمات رساني مي كنند، افزود: تعدادي از اين فرهنگسراها تخصصي و زير مجموعه سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان فعاليت مي كنند، تعداد 40 فرهنگسرا نيز در قالب فعاليت هاي عمومي در اختيار معاونت هاي فرهنگي، اجتماعي مناطق شهرداري هستند و به شهروندان ارايه خدمت مي كنند.

مدير هماهنگي امور معاونت هاي فرهنگي شهرداري اصفهان يكي از محورهاي فعاليت فرهنگسراها را آموزش خواند و خاطرنشان كرد: در حال حاضر كلاس هاي مختلفي در اين فرهنگسراها برگزار مي شود كه هدف اصلي اين كلاسها ارتقاء فرهنگ شهروندي است تا بتوانيم به شهر فرهنگي دست پيدا كنيم.

وي با اشاره به اينكه اهم آموزشهاي منزل ويژه بانوان و انواع مهارت هايي كه در انسجام پيوند خانواده و كيفيت زندگي مؤثر باشد، ارايه مي شود، گفت: فرهنگسراها برحسب نيازهاي منطقه برگزاري همايش هايي در قالب آموزش مهارت هاي زندگي و فرزند پروري را در دستور كار خود قرار مي دهند.

اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1