سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/10/03 12:19

/img/NoImage.jpg
خواسته‌ها و نيازهاي حوزه زنان فرايندمحور مطرح مي‌شود
محمد عيدي در كارگروه مسائل اجتماعي زنان گفت: هدف اين كارگروه گذر از تصميم‌گيري‌هاي نقطه‌اي و مطرح كردن مسائل زنان در منظومه‌اي از خواسته‌ها و نيازها به گونه‌اي فرايندمحور با شناخت اولويت‌هاي مبتني بر درك اصولي نيازهاي بانوان است.
رييس سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان در كارگروه مسائل اجتماعي زنان كه عصر ديروز در معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان برگزار شد گفت:با توجه به اينكه زنان ما بيش از نيمي از جمعيت شهر و كشورمان را تشكيل داده‌اند ضمن اينكه نقش بسيار مهمي هم در فرآيند جامعه‌پذيري نيم ديگر كه همان مردان هستند دارند بسيار مهم است كه بصورت اصولي و دقيق به مسائل آنها پرداخته شود.

محمد عيدي در ادامه افزود: مشكلي در گذشته وجود داشت كه هر حوزه‌اي چه حوزه‌هاي مدني و چه حوزه هاي رسمي بصورت مجزا و جزيره‌اي تصميمات را اتخاذ مي‌كردند كه اين امر بعضا با موازي‌كاري‌هاي انجام شده فعاليت‌هاي حوزه‌ها را خنثي مي‌كرد.

عيدي با اشاره به اينكه اين نهادهاي برنامه‌ريز متاسفانه در ارتباط ارگانيك با هم نبودند گفت: قطعا اينگونه مسائل در گذشته بصورت نقطه‌اي ديده مي‌شد و با توجه به ماموريتي كه شوراي شهر در اين زمينه به ما دادند و تاكيدات جناب آقاي شهردار تصميم گرفتيم جهت هم‌افزايي نمايندگان تمام ارگان‌هايي كه متكفل برنامه‌ريزي در حوزه زنان هستند گام برداريم.

اين مقام مسئول در شهرداري اصفهان يادآور شد: از نمايندگان دستگاه‌ها و  همچنين نهادهاي مدني كه دغدغه خاصي در اين موضوع دارند دعوت شد تا به منظور رسيدن به تصميمات، نظرات و برنامه‌هاي واحد دور هم جمع شوند.

رييس سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري با اشاره به اهداف اين كارگروه عنوان كرد: موضوع مهمي كه در اين كارگروه مطرح است اينكه از تصميم‌گيري‌هاي نقطه‌اي گذر كنيم و مسائل زنان را در منظومه‌اي از خواسته‌ها و نيازها بگونه‌اي فرايند محور بررسي كنيم و اولويت‌ها هم مبتني بر شناخت دقيق مسئله و درك اصولي نيازهاي بانوان باشد.

 عيدي با اشاره به اينكه كارگروه مسائل اجتماعي زنان را در معاونت فرهنگي شهرداري تشكيل شده و ارگان‌ها و نهادهاي مدني هم از اين امر استقبال كردند گفت: در طول دو جلسه اين كارگروه فضاي مفهومي ايجاد شد كه وقتي مي‌گوييم مسائل اجتماعي زنان دقيقا بدانيم از چه چيزهايي صحبت مي‌كنيم و اولويت‌ها را تشخيص دهيم.

و ي با تاكيد بر اينكه طرح‌هاي مدون و اصولي مبتني بر كليه مطالعات صورت گرفته در اين اتاق فكرها انجام و سپس براي تصويب تقديم شورا مي‌شود گفت: تلاش ما بر اين است كه سهم هر كدام از نهادهاي رسمي و مدني را در پيشبرد اين برنامه‌ها معين مي‌كنيم.

مدير امور اجتماعي و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري اصفهان هم با اشاره به اينكه توانمندسازي زنان يكي از دغدغه‌هاي جهاني و ملي است و افراد صاحب‌نظر در بعد بين‌المللي و ملي نسبت به اين موضوع توجه دارند گفت: با توجه به مباحث فرهنگي، اسلامي و جايگاه ويژه زنان در اين نوع نگاه، اهميت رسيدگي به موضوع زنان را بيشتر مي كند.

مهدويانفر با تاكيد بر اينكه يكي از پديده‌هاي مطرح در ماههاي پاياني سال پديده بي‌خانماني زنان است گفت: اين پديده در شهر اصفهان خوشبختانه پديده شايعي نيست اما لازم است براي پيشگيري و كنترل آن تمهيدات لازم انديشيده شود به همين جهت با محوريت شوراي اسلامي شهر و معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري كارگروهي با عنوان مسائل اجتماعي زنان شهر اصفهان براي اولين بار تشكيل شده است.

مدير امور اجتماعي و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري اصفهان در ادامه عنوان كرد: اين كارگروه در دو جلسه طي شده به بررسي تجربيات و نظريات كشورهاي مختلف و رويكردهاي مختلف توانمندسازي زنان همچنين ساماندهي زنان آسيب‌ديده در آن مطرح شده است.

مهدويانفر با اشاره به تشكيل دو اتاق فكر در ذيل كارگروه گفت: يكي از اين اتاق فكرها در حوزه مباحث پيشگيري به ايراد طرح و دومين اتاق فكر به بحث ساماندهي و خدمات اجتماعي مي‌پردازند. كه نقطه قوت اين كارگروه  پرداختن موازي و همزمان به دو مقوله پيشگيري و خدمات اجتماعي و ساماندهي است.

وي در خاتمه عنوان كرد: اعضاي اين كارگروه از دو بخش حقيقي و حقوقي تشكيل شده است كه در بخش حقوقي سعي شده كه از اعضاي شوراي شهر، معاون محترم شهردار و كارشناسان خبره حوزه اجتماعي شهرداري استفاده شود و در بخش حقيقي هم از صاحب‌نظران دانشگاهي، مديران سمن‌هاي فعال حوزه زنان و خبرگان مسائل اجتماعي زنان استفاده شده است.

مرتضي پدريان آسيب‌شناس اجتماعي يكي از اعضاي كارگروه مسائل اجتماعي زنان هم به خبرنگار ايمنا گفت: با توجه به اينكه ما به لحاظ مباني نظري و تئوري‌ها چندان كمبودي نداريم به نظر مي‌رسد اين كارگروه دو هدف عمده با عنوان بومي‌سازي نظريات مطرح شده و عملياتي كردن اين نظريات را بايد در دستور كار خود قرار دهد و به نظر مي‌رسد بايد از حوزه نظريه اين موضوعات را خارج كند و به بحث اجرايي كردن بپردازد.

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: در حوزه زنان آسيب‌ديده بايد نهادها و سمن‌هاي مردمي را براي عده‌اي از اين زنان كه خواستار كمك و درمان هستند مهيا كنيم تا به درمان خود اقدام كنند و قطعا ما در اصفهان گروه‌هايي را داريم كه در رابطه با زنان آسيب‌ديده در حال فعاليت هستند و بايد اين نهادها را به لحاظ علمي، حمايتي و نظارتي هدايت كنيم كه قطعا اين هدايت آمرانه و ناهيانه نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه تا به اين ساعت هيچ‌كدام از تحصيل‌كردگان دانشگاهي شايد به اندازه يك بهبوديافته براي درمان اعتياد موثر نبوده‌اند خاطرنشان كرد: فرد بهبوديافته مصرف‌كننده‌اي بوده كه خودش به درمان رسيده و تمام مراحل اعتياد و درمان را با تمام وجود خود حس كرده و قبل از اينكه اين موضوع ساختار علمي داشته باشد ساختار تجربي ارزشمندي دارد.

اين استاد دانشگاه‌هاي اصفهان همچنين عنوان كرد: ما نيازمند شناسايي زنان آسيب‌ديده و البته سمن‌هاي فعال در اين زمينه هستيم كه بصورت علمي، هدايتي و حمايتگرانه عمل كنيم نه آمرانه كه اگر كارگروه بر اساس ديدگاه‌هاي بين‌المللي مانند پيشنهادات يونسكو براي توانمندسازي زنان يا پيشنهادات پكن 1995 يا تعاريف ديگر كه در حوزه‌هاي توانمندسازي زنان وجود دارد با بومي‌سازي آنها قطعا مي‌تواند در زمينه ساماندهي زنان آسيب‌ديده و توانمند كردن عموم زنان موثر باشد.

اين جامعه‌شناس با تاكيد بر اينكه توانمندسازي زنان به هيچ‌وجه در مورد زنان آسيب‌ديده نيست گفت: موضوع توانمندسازي مختص عموم زنان جامعه است زناني كه به تمام حقوق خود اعم از حقوق سياسي شهروندي و اجتماعي خود نسبت به مردان از برابري برخوردار نيستند.

پدريان با مطرح كردن 3 ديدگاه علمي در مورد زنان گفت: در اين بحث 3 ديدگاه علمي اعم از ديدگاه حاشيه‌اي، ديدگاه ادغام و ديدگاه جدا افتادگي يا بهره‌كشي مطرح است.

وي در تشريح ديدگاه‌هاي مطرح شده تصريح كرد: ديدگاه حاشيه‌اي بحثي است كه زن را بعنوان جنس دوم مطرح مي‌كند، ديدگاه ادغام به اين مي‌پردازد كه زنان مانند مردان از حقوق مشابه برخوردار باشند و نگاه ديدگاه بهره‌كشي اين است كه از زنان بدليل اينكه حقوق كمتري مي‌گيرند و توقعات و انتظارات كمتري دارند بايداستفاده شود!

لازم به ذكر است در اين جلسه كارشناسان، اساتيد دانشگاه، نمايندگان سمن‌ها و فعالان حوزه‌هاي اجتماعي و زنان به بحث و تبادل نظر پرداختند، در پايان دكتر زهرا برومند موسس خيريه سامان‌سراي بانوان مهر به طرح تاسيس اين خيريه اشاره و به تفضيل آن را براي كارشناسان مطرح كرد.

اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1