سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1396/10/10 10:27

/img/NoImage.jpg
خدمات فرهنگي و ورزشي را به در خانه‌ شهروندان مي‌بريم
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي و اجتماعي شهرداري اصفهان گفت: با احداث مجموعه‌هاي ورزشي در دل محلات و مديريت صحيح آن، نشاط و سلامت اجتماعي منطقه تضمين مي‌شود.

محمد عيدي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: يك شهر فرهنگي بايد در تمامي ابعاد، خدمات فرهنگي متوازني را به شهروندان ارائه دهد، اين حق همه شهروندان است كه در كمترين زمان ممكن و به راحتي به خدمات فرهنگي و ورزشي دسترسي داشته باشند.

وي اضافه كرد: باور شهرداري بر اين است كه در تمامي مناطق شهري خانه فرهنگ و ورزشگاه احداث شود، از اين رو بايد با همراهي دستگاه‌ها خدمات ورزشي-فرهنگي را به در خانه‌هاي شهروندان ببريم.

مديرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان با اشاره به لزوم مديريت صحيح بر حوزه هاي ورزشي شهر، گفت: با احداث مجموعه‌هاي ورزشي در دل محلات و مديريت صحيح، نشاط و سلامت اجتماعي منطقه تضمين مي‌شود.

وي در خصوص چارت جديد شهرداري و ادغام سازمان فرهنگي و ورزشي اظهاركرد: سياست شهرداري تقويت ورزش همگاني و شهروندي است و چنين نگاهي امر فرهنگي تلقي مي‌شود اما براي مديران اين سازمان تمامي حوزه‌ها اعم از فرهنگي، اجتماعي و ورزشي داراي يك بار ارزشي است.

مديرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري ادامه داد: به نظر مي رسد ادغام ورزش و فرهنگ شهرداري يك ارتباط ارگانيكي را ميان حوزه هاي فرهنگي و ورزشي ايجاد مي‌كند، چنين رويه‌اي نگاه‌هاي جزيره‌اي و جداگانه به اين حوزه كه آسيب زاست را نيز از بين مي برد، تداوم اين ارتباط منجر به ايجاد ورزش شهروندي با رويكرد اجتماعي مي‌شود، حتي مي توان براي بهبود ورزش شهروندي از داده‌هاي اجتماعي نيز بهره برد
اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1