سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/24 تكميل بوستان شهيد خزايي با اعتبار 3 ميليارد ريال
تكميل بوستان شهيد خزايي با اعتبار 3 ميليارد ريال

 به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

احداث فضاهاي سبز در سطح شهرها حائز اهميت است چرا كه علاوه بر زيبايي بخشيدن به منظر شهري در تقويت روحيه و شادابي شهروندان نيز تاثيرگذار است. در همين راستا احداث بوستان شهيد خزايي در دستور كار شهرداري اين منطقه قرار دارد.

عبدالرسول امامي مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان در اين باره اظهاركرد: به منظور ارتقا سرانه فضاي سبز منطقه، احداث بوستان شهيد خزايي در خيابان شهيد خزايي - جنب خيابان كوشش در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت.

وي ادامه داد: در حال حاضر احداث بوستان شهيد خزايي با اعتبار3 ميليارد ريال تكميل و در اختيار شهروندان قرار گرفته شد.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه خاطرنشان كرد: ساماندهي خيابان صفوي نژاد حدفاصل خيابان پروين تا خيابان آل خجند در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: ساماندهي خيابان صفوي نژاد با اعتبار 6 ميليارد ريال در آينده نزديك تكميل مي شود.

امامي عنوان كرد: در اين پروژه نيز فضاي سبز، باغچه ها، پياده رو ها و جدوال پياده روها ساماندهي مي شود.