سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/29 ساماندهي خيابان صفوي نژاد با اعتبار 6 ميليارد ريال90درصد پيشرفت
ساماندهي خيابان صفوي نژاد با اعتبار 6 ميليارد ريال90درصد پيشرفت

 به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

در راستاي خدمات رساني بيشتر به شهروندان ساماندهي خيابان صفوي نژاد حدفاصل خيابان پروين تا خيابان آل خجند در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 90 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: ساماندهي خيابان صفوي نژاد با اعتبار 6 ميليارد ريال در آينده نزديك تكميل مي شود.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان اضافه كرد: در اين پروژه نيز فضاي سبز، پياده رو ها و جداول ساماندهي مي شود.

امامي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: عمليات اجرايي فاز دوم خيابان شهيد رضاييان حدفاصل خيابان حكيم اسدي تا خيابان پروين به طول 130 متر و عمليات اجرايي فاز سوم خيابان شهيد رضاييان از گذر شيخ بهايي تا بوستان انقلاب به طول 540 متر در دست انجام است.

وي عنوان كرد: اين پروژه با اعتبار 10 ميليارد ريال ظرف 3 ماه آينده تكميل مي شود.