سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/09/07 احداث فرهنگسراي حصه سال آينده تكميل مي شود
احداث فرهنگسراي حصه سال آينده تكميل مي شود

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

منطقه 10 يكي از پرجمعيت ترين مناطق شهرداري محسوب مي شود كه در آن محله هاي نيمه برخورداري وجود دارد به همين منظور براي ارتقا پويايي منطقه و شهروندان بايد سرانه فرهنگي آن افزايش يابد.

وي افزود: در اين راستا عمليات احداث فرهنگسراي حصه در بزرگراه شهيد اردستاني به مساحت 1800 مترمربع بعد از خيابان شهيد رئيسي جنب بوستان كوثر در دست اجراست.

مديرمنطقه 10 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه احداث اين پروژه تاكنون 20 درصد پيشرفت داشته است، گفت: عمليات اجرايي اين پروژه با اعتبار 30 ميليارد ريال سال آينده تكميل مي شود.

امامي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد: احداث فاز اول خيابان شهيد رضاييان در سال گذشته تكميل شده و اكنون نيز عمليات اجرايي فاز دوم اين پروژه حدفاصل خيابان حكيم اسدي تا خيابان پروين به طول 130 متر در دست اجراست.

وي با تاكيد بر اينكه عمليات اجرايي فاز سوم خيابان شهيد رضاييان از گذر شيخ بهايي تا بوستان انقلاب به طول 540 متر در دست انجام است، گفت:  اين پروژه با اعتبار 10 ميليارد ريال ظرف 3 ماه آينده تكميل مي شود.