سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/09/19 احداث خانه كودك استاد همايي با اعتبار 7 ميليارد ريال
احداث خانه كودك استاد همايي با اعتبار 7 ميليارد ريال

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

احداث خانه كودك استاد همايي درخيابان معراج - خيابان امامزاده ابراهيم در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 30 درصد پيشرفت داشته است، گفت: عمليات اجرايي خانه كودك استاد همايي با اعتبار 7 ميليارد ريال ظرف يكسال آينده تكميل مي شود.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: عمليات احداث فرهنگسراي حصه در بزرگراه شهيد اردستاني به مساحت 1800 مترمربع جنب بوستان كوثر در دست اجراست.

امامي با اشاره به اينكه احداث اين پروژه تاكنون 20 درصد پيشرفت داشته است، گفت: عمليات اجرايي اين پروژه نيز با اعتبار 30 ميليارد ريال سال آينده تكميل مي شود.