سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/09/21 تكميل آسفالت معابر اصلي و فرعي با اعتبار 100 ميليارد ريال
تكميل آسفالت معابر اصلي و فرعي با اعتبار 100 ميليارد ريال

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

شهرداري اصفهان آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر را با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار خود قرار داده است.

وي در ادامه با اشاره به ديگر پروژه هاي عمراني منطقه 10 شهرداري اصفهان در سال جاري، افزود: تملك و احداث فاز اول خيابان شهيد رضاييان حدفاصل خيابان حكيم اسدي تا بلوار شيخ بهايي با اعتبار 140 ميليارد ريال، احداث خيابان سپهر با اعتبار 10 ميليارد ريال، تملك و احداث خياباني به عرض 18 متر حدفاصل خيابان ميثم تا خيابان محله گركان با اعتبار 8 ميليارد و 500 ميليون ريال از جمله پروژه هاي سال جاري شهرداري منطقه 10 اصفهان به شمار مي رود.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان، ساماندهي خيابان سپيده كاشاني با اعتبار 7 ميليارد و 500 ميليون ريال، ساماندهي خيابان آل خجند با اعتبار 6 ميليارد و 800 ميليون ريال، ساماندهي خيابان سعادت حدفاصل بزرگراه شهيدآقابابايي تا خيابان هدايت با اعتبار 3 ميليارد و 500 ميليون ريال و ساماندهي خيابان ميرزا نصير با اعتبار 6 ميليون ريال را از ديگر پروژه هاي در حال اجراي اين منطقه خواند.

وي با اشاره به اينكه تقويت روشنايي برخي از پارك هاي منطقه با اعتبار 3 ميليارد ريال انجام شده است، گفت: ساماندهي پارك هاي محلي منطقه 10 شهرداري اصفهان از جمله پروين، عباس آباد، زرين كوب، بلال، شهيد اول، بوستان نماز و گلستان با 20 ميليارد ريال اعتبار تا پايان سال جاري انجام مي شود.

امامي از تكميل آسفالت معابر اصلي و فرعي اين منطقه با اعتباري افزون بر 100 ميليارد ريال خبر داد و افزود: پياده رو سازي خيابان هاي پروين، حكيم شفايي، عسكريه، معراج و سروش با 2 و نيم ميليارد ريال اعتبار در حال تكميل است.

وي با اشاره به مكانيزه كردن پل عابر پياده خيابان سروش روبروي مسجد الغفور با اعتبار 12 ميليارد ريال، اظهاركرد: بازسازي پل عابر پياده خيابان شهيد سردار خزايي، احداث پل عابر در بزرگراه آقابابايي نيز در دستور كار قرار گرفته است.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان تصريح كرد: در اين منطقه برخي پروژه هاي فرهنگي نيز در حال احداث است كه از جمله آنها مي توان به بازسازي و راه اندازي مركز رشد و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در خيابان اوحدي، آماده سازي زمين هاي ورزشي روباز در بوستان شهيد ملكوتي و بوستان انقلاب و مرمت و بازسازي برج كبوتر واقع در انتهاي خيابان آذر بهرام اشاره كرد.

وي به احداث فرهنگسراي محله حصه اشاره كرد و يادآور شد: فرهنگسراي حصه و خانه كودك استاد همايي در حال احداث هستند و  بهره برداري از اين پروژه ها در سال آينده انجام مي شود.