سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/10/25 احداث پاركينگ مشاركتي در خيابان عسكريه
احداث پاركينگ مشاركتي در خيابان عسكريه

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد

احداث پاركينگ خيابان عسكريه به صورت مشاركتي با بيمارستان عسكريه در حال اجراست.

عبدالرسول امامي افزود: با توجه به ترافيك سنگين خيابان عسكريه همزمان با احداث پاركينگ طرح هاي ترافيكي در اين خيابان اجرا مي شود.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان در ادامه به احداث خيابان رضاييان اشاره كرد و ادامه داد: احداث خيابان شهيد رضاييان حدفاصل خيابان پروين تا خيابان حكيم اسدي با 10 ميليارد و 50 ميليون ريال اعتبار در دست اجراست.

امامي با اشاره به احداث ميدان خواجه عميد، گفت: اجراي طرح تعريض ميدان خواجه عميد به منظور ساماندهي ترافيك با صرف اعتباري افزون بر 3 ميليارد ريال در حال انجام است.

وي در خصوص ساماندهي پارك هاي محلي اين منطقه نيز خاطرنشان كرد: منطقه 10 شهرداري اصفهان بيشترين تعداد پارك هاي محلي را در ميان مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان داراست كه با توجه به قدمت احداث آنها، هر سال ساماندهي تعدادي از آنها در دستور كار قرار مي گيرد.

مدير منطقه 10 شهرداري در ادامه احداث پارك شهيد سردار خزايي با اعتبار 3 ميليارد ريال، احداث فرهنگسراي حصه با اعتباري معادل 28 ميليارد ريال به صورت مشاركتي با سرمايه گذار بخش خصوصي، احداث خانه كودك استاد همايي در مجاورت مجموعه استاد همايي با بودجه اي افزون بر 7 ميليارد ريال، ساماندهي خيابان ميرزا نصير با 5 ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار، احداث خيابان 17 متري حدفاصل خيابان ميثم و خيابان گركان با 3 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار و احداث ايستگاه آتش نشاني مجموعه شهرك ميلاد با 20 ميليارد ريال اعتبار را از ديگرپروژه هاي در حال اجرا در منطقه 10 شهرداري اصفهان برشمرد.

وي تاكيد كرد: همزمان با اجراي پروژه هاي ياد شده، آسفالت معابر اصلي و فرعي منطقه 10 شهرداري اصفهان با 30 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري عملياتي مي شود.