سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/11/01 ويژه برنامه روز هواي پاك در منطقه 10 برگزار گرديد.
ويژه برنامه روز هواي پاك در منطقه 10 برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

ويژه برنامه"روز هواي پاك" با عنوان "دوباره آسمان آبي" با همكاري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه 10 برگزار گرديد.
عبدالرسول امامي مديرمنطقه 10 شهرداري اصفهان در اين باره گفت: در اين ويژه برنامه همايش دوچرخه سواري ويژه كارمندان منطقه 10 شهرداري اصفهان نيز برگزار گرديد.
در اين همايش از شركت كنندگان در ابتدا  پايش قندخون رايگان انجام شد.

در اين همايش كاركنان شهرداري منطقه 10 پس از انجام پايش قند خون به صورت دسته جمعي از مسير شيخ طوسي شرقي –خيابان زرين كوب – خيابان معراج و در نهايت در ادامه به خيابان پروين و درب شهرداري اين همايش را به پايان رساندند.