سال94منطقه 10 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/03/21 آسفالت معابر حصه جنوبي تا پايان خردادماه 97 به اتمام مي‌رسد
آسفالت معابر حصه جنوبي تا پايان خردادماه 97 به اتمام مي‌رسد

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس  امامي اظهار كرد:

از سه سال پيش دغدغه منطقه 10 روكش آسفالت حصه جنوبي بود، اما به دليل مباحث زيرساختي از جمله فاضلاب اجراي آن به تاخير افتاد.

وي با بيان اينكه روكش آسفالت حصه جنوبي از اوايل ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شده است، ادامه داد: روكش آسفالت حصه جنوبي به مساحت 50 هزار مترمربع با اعتباري افزون بر 1.5 ميليارد تومان در حال اجرا است.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان افزود: اين پروژه تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته و تا پايان خردادماه سال‌جاري به اتمام مي رسد.

وي با بيان اينكه روكش آسفالت حصه جنوبي هديه اي براي مردم اين منطقه است، گفت: مهمترين درخواست مردم حصه آسفالت معابر بود، از اين رو تمام خيابان‌هاي اصلي، فرعي و كوچه‌هاي حصه جنوبي آسفالت مي‌شود.

امامي تصريح كرد: بخشي از فاضلاب حصه شمالي كه در محدوده منطقه 14 شهرداري اصفهان است هنوز به سرانجام نرسيده و به همين دليل روكش آسفالت آن انجام نشده است.