سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/02/27 تكميل خيابان سردار شهيد تقي يار در آينده نزديك
تكميل خيابان سردار شهيد تقي يار در آينده نزديك
مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: در آينده نزديك عمليات اجرايي خيابان سردارشهيدتقي يار به پايان مي رسد.
 
 رسالت اظهار كرد: عمليات اجرايي خيابان شهيد سردار تقي يار به طول 540 متر و عرض 26 متر و با اعتبار 10 ميليارد ريال در دست اجراست.

وي بااشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 70درصد پيشرفت داشته است، ادامه داد: عمليات اجرايي خيابان سردار شهيد تقي ياردر آينده نزديك به پايان مي رسد.

مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه گفت: براي آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه نيز 15 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

رسالت ادامه داد: در سال جاري آسفالت خيابان هاي شهيدان غربي، سعدي، شهدا، شهداي ليمجير، بهشت، بابوكان، امام رضا (ع)، شريف شرقي، چمران، درخشان، هاشمي نژاد، ابوذر، كهندژ و خيابان سجاد نيز  آسفالت مي شوند.