سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/27 مناسب سازي پياده رو هاي بوستان امام رضا (ع) و خيابان شريف شرقي
مناسب سازي پياده رو هاي بوستان امام رضا (ع) و خيابان شريف شرقي

مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: در سال جاري مناسب سازي پياده رو هاي بوستان امام رضا(ع) و خيابان شريف شرقي براي تردد روان معلولان و جانبازان اجرا مي شود.

رسالت اظهار كرد: مناسب سازي پياده روها و بوستان ها  براي سهولت در تردد معلولان، سالمندان و جانبازان در دستور كار قرار دارد.

وي افزود: در همين راستا امسال پياده رو خيابان شريف شرقي حدفاصل خيابان امام خميني(ره) تا ميدان شاهد مناسب سازي مي شود.

مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه مناسب سازي بوستان امام رضا (ع) در خيابان امام خميني (ره)‌- خيابان امام رضا(ع)  در سال جاري انجام مي شود، ادامه داد: همچنين مناسب سازي و ايجاد دسترسي به ساختمان هاي وابسته به شهرداري اجرايي مي شود.

رسالت با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه گفت: عمليات اجرايي خيابان شهيد سردار تقي يار  در خيابان شهيد اشرفي اصفهاني - جنب ميدان سردار شهيد بختياري به طول 540 متر و عرض 266 متر به پايان رسيد.

رسالت با اشاره به اينكه براي آزادسازي اين پروژه 42 ميليارد ريال و براي احداث آن نيز 10 ميليارد ريال هزينه شده است، اضافه كرد: خيابان شهيد سردار تقي يار در روان سازي ترافيكي و نوسازي بافت فرسوده  منطقه رهنان تاثير بسزايي دارد.