سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/06 آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه 11 با اعتبار 15 ميليارد ريال
آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه 11 با اعتبار 15 ميليارد ريال
مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: در سال جاري آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه 11 با اعتبار 15 ميليارد ريال اجرا مي شود.
عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق  15 گانه قرار دارد.

رسالت مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان در اين باره اظهار كرد: نهضت آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه در سال جاري با جديت دنبال مي شود.

وي افزود: درهمين راستا در سال جاري براي آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه 11 نيز 15 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

مدير منطقه  11 شهرداري اصفهان ادامه داد: آسفالت معابر فرعي و اصلي خيابان هاي شهيدان غربي در خيابان خرم خيابان سعدي در خيابان درخشان، ‌خيابان شهدا در خيابان هاشمي نژاد، شهداي ليمجير در امام خميني(ره) و خيابان بهشت در خيابا ن اشرفي اصفهاني امسال  انجام مي شود.

 رسالت ادامه داد: همچنين در سالجاري آسفالت خيابان بابوكان در خيابان امام رضا(ع) - خيابان امام جواد(ع)، خيابان امام رضا(ع) در خيابان امام خميني(ع)، خيابان شريف شرقي در خيابان امام خميني(ره)، ‌خيابان چمران در خيابان هاشمي نژاد، خيابان درخشان درخيابان امام خميني(ره)، خيابان هاشمي نژاد، خيابان ابوذر در خيابان هاشمي نژاد، خيابان اشرفي اصفهاني و خيابان سجاد در خيابان مطهري اجرا مي شود.