سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/11 اختصاص 16 ميليارد و 170 ميليون ريال بودجه براي اجراي برنامه هاي فرهنگي
اختصاص 16 ميليارد و 170 ميليون ريال بودجه براي اجراي برنامه هاي فرهنگي
مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: در سال جاري 16 ميليارد و 170 ميليون ريال براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و عمراني – فرهنگي منطقه 11 شهرداري اصفهان در نظر گرفته شده است.

رسالت اظهار كرد: بايد برنامه هاي فرهنگي براي ايجاد نشاط و شادابي اهالي در دل محلات منطقه اجرا شود.

وي افزود: از همين رو در سال جاري براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و پروژه هاي عمراني- فرهنگي 16 ميليارد و 170 ميليون ريال اجرا مي شود.

مدير منطقه 11 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: آسفالت معابر فرعي و اصلي خيابان هاي شهيدان غربي در خيابان خرم، خيابان سعدي در خيابان درخشان، ‌خيابان شهدا در خيابان هاشمي نژاد، شهداي ليمجير در امام خميني(ره) و خيابان بهشت در خيابان اشرفي اصفهاني امسال انجام مي شود.

 رسالت ادامه داد: همچنين در سالجاري آسفالت خيابان بابوكان در خيابان امام رضا(ع) - خيابان امام جواد(ع)، خيابان امام رضا(ع) در خيابان امام خميني(ع)، خيابان شريف شرقي در خيابان امام خميني(ره)، ‌خيابان چمران در خيابان هاشمي نژاد، خيابان درخشان درخيابان امام خميني(ره)، خيابان هاشمي نژاد، خيابان ابوذر در خيابان هاشمي نژاد، خيابان اشرفي اصفهاني و خيابان سجاد در خيابان مطهري اجرا مي شود.