سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/10/25 استقبال شهروندان از نمايشگاه ترنج
استقبال شهروندان از نمايشگاه ترنج
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يازده كلانشهر اصفهان ، نمايشگاه صنايع دستي و مشاغل خانگي ترنج كه با هدف معرفي توانمندي هاي بانوان در زمينه توليدات خانگي و ايجاد فضاي كار و تلاش و ترويج مشاغل خانگي در فرهنگسراي اهتمام برپا شده، با استقبال خوب شهروندان همراه بوده است. در همين راستا حميد اشرفي مدير منطقه يازده ،نمايشگاه هاي منطقه اي و شهري را به منزله يك عامل برقراري ارتباط نزديك ميان توليد كننده و مصرف كننده ، موجب توسعه يافتگي مناطقي دانست كه در برگزاري آنها مشاركت داشته اند. وي افزود نمايشگاه هاي محلي ، از مراكز مهم توسعه شهري و محورهاي اساسي مبادلات كالا به حساب مي ايند. سرمايه گذاريهاي مشتركي كه در طول برگزاري نمايشگاه هاي محلي ميان افراد مشاركت كننده، صورت مي گيرد؛ آغازي براي تشكيل واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ خواهد بود. روشن است اين امر، موجب اشتغال بيشتر و درآمد افزونتر براي مردم خواهد شد. از سوي ديگر، رونق مشاغل خانگي و ازدياد كارگاه هاي زود بازده با محوريت خانوار (با توجه به مكانيسم عرضه و تقاضا) در برقراري نظام اقتصاد مقاومتي و تثبيت هر چه بيشتر آن تاثير زيادي خواهد داشت. در واقع، نوسانات احتمالي اقتصادي را متعادل خواهد نمود. او ادامه داد كه در نمايشگاه ترنج 50 نيروي هنرمند و كارامد بانوي سرپرست خانوار با حمايت شهرداري منطقه يازده اقدام به عرضه محصولات خود كرده اند . گفتني است اين نمايشگاه كه از تاريخ 96/10/23شروع شده است تا تاريخ 96/10/26در فر هنگسراي اهتمام واقع در خيابان امام خميني،خيابان شهداي ليمجير برگزار مي گردد و از تاريخ 96/10/27لغايت 96/10/30در فرهنگسراي دانش واقع در رهنان،خيابان شهيد مطهري،خيابان امام حسين به كار خود ادامه خواهد داد