سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/07 تكميل ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد در مردادماه سالجاري
تكميل ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد در مردادماه سالجاري

مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد در مرداد ماه سالجاري تكميل مي شود.

محمدرضا بركت اظهار كرد: ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا بوستان عاشق آباد به مساحت 30هزار متر مربع در دست اجراست.  

وي عنوان كرد: ساماندهي اين طرح تا مرداد ماه سال جاري تكميل مي شود.

مديرمنطقه 12 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: ساماندهي واحداث پياده روهاي سطح منطقه براي تردد روان شهروندان در دستور كار مديريت شهري قرار گرفته است.

بركت گفت: از همين رو  ساماندهي پياده روهاي منطقه در سالجاري با اعتبار 7 ميليارد و 400 ميليون ريال انجام مي شود.