سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/03 ادامه اجراي نهضت آسفالت براي بهبود سيما و منظر شهري
ادامه اجراي نهضت آسفالت براي بهبود سيما و منظر شهري
مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان اظهاركرد: در سال جاري آسفالت معابر منطقه 12 به منظور بهبود سيما و منظر شهري و تردد آسان شهروندان با جديت دنبال مي شود

محمدرضا بركت اظهاركرد: در سال جاري براي روكش آسفالت، لكه گيري، زيرسازي و آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه،  4 ميليارد و 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه با اشاره به توسعه زيرساخت هاي شهري در پي احداث ساختمان جديد شهرداري اين منطقه، تصريح كرد: با توجه به اينكه ساختمان قبلي شهرداري منطقه 12 دور از دسترس شهروندان قرار داشت، عمليات اجرايي ساختمان جديد در دستور كار قرار گرفت و تقديم شهروندان شد.

مدير منطقه 12 احداث ساختمان جديد شهرداري منطقه 12 را سرآغاز توسعه زيرساخت هاي شهري در اين نقطه از شهر خواند وگفت: در مجاورت ساختمان شهرداري، ساخت اولين پرديس خانواده محور نيز در زميني بالغ بر 40 هزار مترمربع پيش بيني شده كه تاكنون 32 هزار متر زمين آن تملك شده است.

بركت با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد:  ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا بوستان عاشق آباد به مساحت 30000 متر مربع در دست اجراست.