سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/24 70درصد از آزادسازي خيابان مفتح ملك شهر انجام شده است
70درصد از آزادسازي خيابان مفتح ملك شهر انجام شده است
مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان از پيشرفت 70 درصدي آزادسازي خيابان مفتح ملك شهر خبر داد و ابراز اميدواري كرد مابقي آزادسازي ها تا پايان سال جاري به اتمام رسد.

محمدرضا بركت  اظهاركرد: آزادسازي و احداث خيابان 30 متري مفتح ملك شهر به طول 100 متر كه در دل بافت فرسوده منطقه قرار گرفته، زمينه توسعه عمراني و اقتصادي را براي مردم آن منطقه در بر خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه اعتبار لازم براي تملك پلاك هاي باقي مانده و احداث خيابان مفتح در نظر گرفته شده است، ابراز اميدواري كرد تا پايان امسال مابقي آزادسازي ها انجام و احداث آن محقق شود.

مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان گفت: اتصال خيابان مفتح به آزادگان اصلي ترين پروژه اين منطقه است كه در بافت ريزدانه و پرتراكم قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه به زودي قطار هر هفته چند افتتاح براي پنجمين بار به منطقه 12 مي رسد، افزود: اولين پرديس فرهنگي در آينده اي نزديك در منطقه 12 كلنگ زني خواهد شد و ورزشگاه ناصر خسرو نيز تا يك ماه آينده به بهره برداري مي رسد.

بركت خاطرنشان كرد: پروژه هاي منطقه 12 يكي پس از ديگري در نوبت افتتاح است و شهرداري تمام قول هايي كه به مردم داده، در زمان مقرر به نتيجه رسانده است.