سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/30 تكميل ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد
تكميل ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد
مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي فاز دوم خيابان گلزار شهداي عاشق آباد تكميل شد.

محمد رضا بركت اظهار كرد: ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا بوستان عاشق آباد به مساحت 30هزار متر مربع تكميل شد.

مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد: عمليات اجرايي فاز دوم خيابان مينو در خيابان امام خميني (ره) از ديگر طرح هاي عمراني اين منطقه محسوب مي شود.

بركت با اشاره به اينكه اين پروژه با اعتبار 591 ميليون تومان در سال جاري تكميل مي شود، اضافه كرد: با اجراي فازدوم خيابان مينو دسترسي به خيابان هاي عاشق آباد و شهرك مهديه آسانتر مي شود.