سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/13 احداث فاز دوم خيابان مينو در دست اجراست
احداث فاز دوم خيابان مينو در دست اجراست
مديرمنطقه 12 شهرداري اصفهان گفت: عمليات اجرايي فاز دوم خيابان مينو با اعتبار 591 ميليون تومان در دست اجراست.

محمد رضا بركت اظهار كرد: عمليات اجرايي فاز دوم خيابان مينو در خيابان امام خميني (ره) در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه با اعتبار 591 ميليون تومان در سال جاري تكميل مي شود، افزود: با اجراي فازدوم خيابان مينو دسترسي به خيابان هاي عاشق آباد و شهرك مهديه آسانتر مي شود.

مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي اين منطقه ادامه داد: فاز اول بوستان نگين به مساحت 9 هكتار براي مقابله با آلودگي هوا و داشتن شهري شاد و زيبا در دست انجام  است و تاكنون  نيز  90درصد پيشرفت داشته است.

بركت اضافه كرد: احداث فاز دوم اين بوستان نيز  در سال جاري عملياتي مي شود