سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/18 تنها 15 درصد از ساماندهي فاز دوم خيابان گلزار شهداي عاشق آباد باقي مانده است
تنها 15 درصد از ساماندهي فاز دوم خيابان گلزار شهداي عاشق آباد باقي مانده است
مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد تاكنون 85 درصد پيشرفت داشته است.

محمد رضا بركت  اظهار كرد: ساماندهي فاز دوم ادامه خيابان گلزار شهداي عاشق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا بوستان عاشق آباد به مساحت 30هزار متر مربع در دست اجراست.  

وي عنوان كرد: ساماندهي اين طرح تاكنون 85  درصد پيشرفت داشته و ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مديرمنطقه 12 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه گفت: عمليات اجرايي فاز دوم خيابان مينو در خيابان امام خميني (ره) نيز از ديگر طرح هاي عمراني اين منطقه محسوب مي شود.

بركت با اشاره به اينكه اين پروژه با اعتبار 591 ميليون تومان در سال جاري تكميل مي شود، اضافه كرد: با اجراي فازدوم خيابان مينو دسترسي به خيابان هاي عاشق آباد و شهرك مهديه آسانتر مي شود.