سال94منطقه 12 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/05/04 روند پيشرفت ابرپروژه استقلال
روند پيشرفت ابرپروژه استقلال
تقاطع غيرهمسطح استقلال نقطه آغاز عمليات اجرايي حلقه چهارم ترافيكي است و با اجراي مجموعه پل‌ها و ميدان استقلال، يك‌ هزار و 600 متر از طول حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان احداث مي‌شود.