سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/06 آسفالت معابر فرعي منطقه 14 در دستور كار است
آسفالت معابر فرعي منطقه 14 در دستور كار است
مديرمنطقه 14 شهرداري اصفهان از آسفالت معابر فرعي اين منطقه خبر داد و گفت: آسفالت معابر محله هاي دوطفلان و آزادي تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است.
 
  آسفالت معابر يكي از نيازهاي اساسي در جوامع شهري براي ساكنان است چراكه تردد را براي شهروندان روان مي كنند از همين رو  مديريت شهري اصفهان طي سالهاي اخير نهضت آسفالت معابر را در دستور كاري خود قرار داده اند. 

علي شمسي مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان در اين باره اظهار كرد: ساماندهي آسفالت معابر و خيابان ها يكي از مطالبات و دغدغه هاي  جدي شهروندان به شمار مي رود از همين رو عمليات آسفالت در سال جاري مانند سال هاي گذشته به طور جدي دنبال مي شود.

وي افزود: درهمين راستا آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه با اعتبار 4 ميليارد و 500 ميليون تومان تا پايان سال جاري انجام مي شود.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه آسفالت معابر محله دوطفلان و آزادي در دست اجراست، ادامه داد: اين پروژه تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است و تا پايان شهريور ماه تكميل مي شود.