سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/15 آزادسازي مسير رينگ چهارم از منطقه 14 امسال آغاز مي شود
آزادسازي مسير رينگ چهارم از منطقه 14 امسال آغاز مي شود
به گفته مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان بخشي از طرح حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان از شمال اين منطقه عبور مي كند، در همين راستا آزادسازي هاي اين طرح در سال جاري آغاز خواهد شد.
 
 منطقه 14 شهرداري اصفهان يكي ازمناطق  نيمه محروم در بين مناطق شهرداري است اما اين منطقه   در دل خود  حرم مطهر حضرت زينب(س) را جاي داده كه باعث شده از جايگاه ويژه اي برخوردار و پروژه هاي بي شماري براي پويايي و ارتقاء كيفيت خدمات و امكانات در منطقه 14 انجام  شود اما بازهم بايد براي ارتقا كيفي زندگي اهالي منطقه سرانه فرهنگي، ورزشي ، عمراني و غيره افزايش يابد.

از همين رو براي آگاهي بيشتر از پروژه ها با " علي شمسي مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان" به گفتگو نشستيم.

بودجه سال  جاري براي اجراي پروژه هاي منطقه چقدر است؟

535 ميليارد ريال بودجه براي اجراي پروژه هاي عمراني – خدماتي  منطقه 14 اختصاص داده شده است.

بودجه مناسب سازي منطقه امسال چقدر است؟

در سال جاري معابر منطقه با اعتبار 3 ميليارد ريال بر اي تردد روان معلولان ، جانبازان و سالمندان مناسب سازي مي شود.

در همين راستا امسال معابر خيابان هاي آيت الله غفاري با اعتبار 550 ميليون ريال ، معابر خيابان بعثت حدفاصل سراه نقشينه تا اتوبان چمران با  750 ميليون ريال ، معابر خيابان  لاله شمالي با اعتبار 950 ميليون ريال ومعابر بوستان زنبق نيز با اعتبار 750 ميليون ريال مناسب سازي مي شود.

براي ارتقاء سرانه فرهنگي چه برنامه اي داريد؟

در سال جاري براي اجراي پروژه هاي فرهنگي منطقه 49 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

از همين رو امسال يك فرهنگسرا در خيابان ابوريحان و فرهنگسراي قمربني هاشم با همكاري بخش خصوصي احداث مي شود.

بودجه آسفالت منطقه در سال جاري چقدر تعيين شده است؟

آسفالت معابر يكي از نيازهاي اساسي در جوامع شهري براي ساكنان است چراكه تردد را براي شهروندان روان مي كنند از همين رو  در سال جاري 45 ميليارد ريال بودجه براي آسفالت معابر منطقه اختصاص داده شد.

در همين راستا در سال جاري معابر فرعي و اصلي منطقه نيز آسفالت مي شوند و اكنون نيز آسفالت معابر محله هاي دوطفلان و محله آزادي در دست اجراست و تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است.

در سال جاري چندين بوستان و فضاي سبز در منطقه احداث مي شود؟

براي ارتقا سرانه فضاي سبز وشادابي در بين اهالي منطقه 2 فضاي سبز در تقاطع خيابان هاي ايمان و آل بويه و يك بوستان نيز در خيابان ابوريحان به مساحت 6 هزار متر مربع احداث  مي شود.

براي ارتقا سرانه ورزشي چه برنامه اي داريد؟

ارتقا سرانه ورزشي به منظور افزايش نشاط عمومي در محلات در دستور كار مديريت شهري قرار دارد  در همين راستا در سال جاري 3 ورزشگاه در منطقه  14 احداث مي شود.

عمليات اجرايي ورزشگاه رزمي امام خميني (ره) در شهرك امام خميني(ره) ، ورزشگاه ارزنان در محله ارزنان و  ورزشگاه عمان ساماني در محله عمان ساماني در نيمه اول سال جاري اجرايي مي شود.

مهمترين پروژه هايي كه امسال در منطقه اجرايي مي شود، كدامند؟

 خيابان حرم با اعتبار 7 ميليارد و 800 ميليون ريال و باندشرقي خيابان الهيه با اعتبار 7 ميليارد و 500 ميليون ريال  امسال احداث مي شود.

همچنين عمليات اجرايي خيابان 36 متري حدفاصل ميدان شهداي ورزشكارتا اتوبان شهيد اردستاني در سال جاري  دردست اجرا قرار گرفته مي شود.

همچنين امسال ادامه خيابان عاشق اصفهاني شرقي تا اتوبان شهيد اردستاني با مبلغ 10 ميليارد ريال و ساماندهي خيابان عمان ساماني با هزينه 20 ميليارد ريال ساماندهي مي شوند.

مهمترين پژروه هاي عمراني – خدماتي منطقه كدامند؟

مهمترين معضل ترافيكي و زيست محيطي اين منطقه قرار گرفتن كريدور شمال به جنوب كشور و عبور مداوم كاميون ها و خودروهاي سنگين است از همين رو براي رفع اين طرح حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

بخشي از طرح حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان از شمال اين منطقه عبور مي كند  در همين راستا آزادسازي هاي اين طرح در سال جاري آغاز خواهد شد.

ازديگر ابر پروژه هاي شاخص منطقه تملك صحراي سودان است كه با اعتبار 34 ميليارد ريال در سال جاري اجرايي مي شود.

همچنين تملك طرح ساماندهي اطراف حضرت زينب(س) با اعتبار 40 ميليارد ريال انجام مي شود.

در سال جاري نيز عمليات اجرايي پايانه شمال شهر در دست اجرا قرار مي گيرد.