سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/17 تكميل آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي تا پايان ماه جاري
تكميل آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي تا پايان ماه جاري
مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان گفت: آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي تا پايان ماه جاري تكميل مي شود.
 
 عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق 15گانه قرار گرفته است.

علي شمسي مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان دراين باره اظهار كرد: ساماندهي آسفالت معابر و خيابان ها يكي از مطالبات و دغدغه هاي جدي شهروندان به شمار مي رود از همين رو نهضت آسفالت در سال جاري مانند سال هاي گذشته به طور جدي دنبال مي شود.

وي افزود:  در همين راستا آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه با اعتبار 4 ميليارد و 500 ميليون تومان تا پايان سال جاري انجام مي شود.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه آسفالت معابر محله دوطفلان و آزادي در دست اجراست، ادامه داد: اين پروژه تاكنون 90 درصد پيشرفت داشته است و تا پايان ماه جاري تكميل مي شود.

شمسي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد: ارتقا سرانه ورزشي به منظور افزايش نشاط عمومي در محلات در دستور كار مديريت شهري قرار دارد، در همين راستا در سال جاري 3 ورزشگاه در منطقه 14 احداث مي شود.