سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/29 آسفالت معابر فرعي منطقه 14 در دست اجراست
آسفالت معابر فرعي منطقه 14 در دست اجراست
مدير منطقه 14 شهرداري گفت: آسفالت معابر فرعي منطقه 14 همچون محله باطان در دست اجراست.

علي شمسي اظهار كرد: عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق 15گانه قرار دارد.

وي بااشاره به اينكه آسفالت معابر فرعي محله باطان در دست اجراست، افزود: اين پروژه تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته و تا پايان ماه جاري نيز تكميل مي شود.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه در همين راستا آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي براي تردد روان شهروندان تكميل شد، ادامه داد: در سال جاري براي آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه نيز 4 ميليارد و 500 ميليون تومان اختصاص داده شده است.

شمسي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه گفت: ارتقا سرانه ورزشي به منظور افزايش نشاط عمومي در محلات در دستور كار مديريت شهري قرار دارد  در همين راستا در سال جاري 3 ورزشگاه در منطقه  14 احداث مي شود.

وي خاطرنشان كرد: عمليات اجرايي ورزشگاه رزمي امام خميني (ره) در شهرك امام خميني(ره) ، ورزشگاه ارزنان در محله ارزنان و ورزشگاه عمان ساماني در محله عمان ساماني در نيمه اول سال جاري انجام مي شود.