سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/27 تكميل آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي
تكميل آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي
مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان گفت: آسفالت معابر فرعي محله هاي دوطفلان و آزادي با هدف رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري تكميل شد.
 
 علي شمسي  اظهار كرد: عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق 15گانه قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه در همين راستا آسفالت معابر فرعي محله دوطفلان و آزادي براي تردد روان شهروندان تكميل شد، افزود: در سال جاري براي آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه نيز 4 ميليارد و 500 ميليون تومان اختصاص داده شده است.

مديرمنطقه 14 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي اين منطقه گفت: متأسفانه در منطقه 14 سرانه فرهنگي و زيرساخت هاي آن بسيار پايين است در اين راستا افزايش زيرساخت هاي فرهنگي در اين منطقه در دستور كار است.

شمسي اضافه كرد: بر اين اساس در محله ابوريحان كلنگ احداث يك فرهنگسرا و مسجد به زمين زده شده كه امسال  عمليات اجرايي آن آغاز و در سال 97 تحويل داده مي شود.