سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/03 خيابان فرزانگان به بزرگراه شهيد اردستاني متصل مي شود
خيابان فرزانگان به بزرگراه شهيد اردستاني متصل مي شود
مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان گفت: با احداث خيابان 36متري خيابان فرزانگان به بزرگراه شهيد اردستاني متصل مي شود.

علي شمسي اظهار كرد: احداث خيابان 36متري حد فاصل ميدان شهداي ورزشگاه  تا بزرگراه شهيد اردستاني در سالجاري احداث مي شود.

وي  در ادامه افزود: همچنين امسال ادامه خيابان عاشق اصفهاني شرقي تا بزرگراه شهيد اردستاني به مبلغ  10 ميليارد ريال و خيابان عمان ساماني نيز با هزينه 20 ميليارد ريال ساماندهي مي شود.

مدير منطقه 14  شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد: با توجه به قرار گرفتن كريدور شمال به جنوب كشور و عبور مداوم كاميون ها و خودروهاي سنگين از اين محور معضلات ترافيكي و زيست محيطي گريبانگير اين منطقه است از همين رو براي رفع اين معضل، طرح حلقه حفاظتي شهر اصفهان در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

شمسي اضافه كرد: بخشي از طرح حلقه چهارم حفاظتي شهر اصفهان از شمال اين منطقه عبور مي كند در همين راستا آزادسازي هاي اين پروژه در سال جاري آغاز خواهد شد