سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/19 بودجه محروميت زاديي منطقه 14 در سال جاري افزايش يافت
بودجه محروميت زاديي منطقه 14 در سال جاري افزايش يافت
مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان از افزايش بودجه محروميت زدايي اين منطقه خبر داد و گفت: امسال 20 ميليارد تومان بودجه براي رفع محروميت اين منطقه در نظر گرفته شده است.
منطقه 14 شهرداري اصفهان در بين مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان از سرانه جمعيتي بالايي برخوردار است اما در اين منطقه سرانه هاي خدماتي كمتر از جمعيت است از همين رو شهرداري اصفهان در سالهاي اخير براي رفع محروميت اين منطقه تاكنون پروژه هاي كوچك و بزرگي را به اجرا درآورده است.

علي شمسي مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان در اين باره گفت: منطقه 14 يكي از مناطق پرجمعيت و  محروم در بين مناطق 15 گانه شهرداري است چرا كه شهروندان محروميت اين منطقه را از اعماق وجود خود حس كرده اما خوشبختانه شهرداري اصفهان با تلاش هاي جهادي خود تاكنون پروژه هاي بسياري را براي رفع محروميت  و آرامش اهالي اين منطقه اجرا كرده است.

وي از افزايش يك ميليارد توماني بودجه محروميت زدايي اين منطقه نسبت به سال 95 خبر داد و گفت: امسال 20 ميليارد تومان بودجه محروميت زدايي به اين منطقه اختصاص داده شده است.

شمسي تصريح كرد: در سال گذشته نيز 19 ميليارد تومان بودجه محروميت زدايي به اين منطقه اختصاص داده شده بود كه بيشتر آن صرف آزاد سازي ها براي اجراي طرح هاي عمراني شد.

وي  گفت: افزايش بودجه محروميت زدايي منطقه را به يك كارگاه عمراني تبديل كرده به طوري كه در گوشه گوشه اين منطقه پروژه هاي كوچك و بزرگي در حال اجراست.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان ادامه داد: همچنين خيابان 36 متري حدفاصل ميدان شهداي ورزشكار تا بزرگراه شهيد اردستاني در سال جاري اجرايي مي شود.

شمسي با اشاره به ابر پروژه هاي منطقه گفت: توسعه آستانه حرم حضرت زينب(س)  يكي از ابر پروژه هاي منطقه است كه در رفع چهره محروميت منطقه نقش موثري دارد كه عمليات عمراني آن با جديت در دست اجراست.

وي عنوان كرد: طرح توسعه حرم حضرت زينب(س)  با وسعت 34 هكتار مورد مطالعه است كه  19 هكتار آن محدوده شامل حوزه زيارتي، خدمات وابسته و ميدان شهري با رويكرد توسعه منطقه شمال اصفهان و ارتقا خدمات سرانه ها بر مبناي مداخله مستقيم مديريت شهري و مديريت حرم حضرت زينب(س) است.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان افزود: همچنين ايستگاه مترو حرم حضرت زينب(س) در مسير خط 2  مترو شهر اصفهان نيز در محدوده فوق با جديت در حال ساخت است.

وي با اشاره به سومين ميدان بزرگ شهري اصفهان در منطقه 14 احداث مي شود كه كمك شاياني به رفع محروميت منطقه مي كند، گفت: اين ميدان پس از اجرا، سومين ميدان بزرگ شهري پس از ميدان حضرت امام(ره)  و ميدان امام علي(ع) خواهد بود.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان عنوان كرد: عمليات اجرايي اين ميدان در دست اجراست و تاكنون نيز 20 درصد پيشرفت داشته است.