سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/05/01 معضل تردد خودروهاي سنگين در خيابان بعثت برطرف مي شود
معضل تردد خودروهاي سنگين در خيابان بعثت برطرف مي شود
مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان گفت: با احداث خيابان 36 متري در امتداد خيابان فرزانگان معضل تردد خودروهاي سنگين در خيابان بعثت و عاشق اصفهاني برطرف مي شود.

علي شمسي اظهار كرد: احداث خيابان 36 متري در امتداد خيابان فرزانگان تا بزرگراه شهيد اردستاني يكي از مطالبات چندين ساله شهروندان براي رهايي از معضل تردد خودروهاي سنگين در خيابان هاي بعثت و عاشق اصفهاني بود.

وي با اشاره به اينكه احداث اين خيابان در كاهش بار ترافيكي اين محدوده، كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي تاثير بسزايي دارد، افزود:  براي اجراي اين خيابان 200 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدير منطقه 14 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه عمليات اجرايي خيابان 36 متري به زودي آغاز مي شود، اضافه كرد: آزادسازي اين پروژه نيز با اعتبار 300 ميليون ريال در سال گذشته به پايان رسيد.

شمسي ادامه داد: احداث اين خيابان، شمال شهر را به بزرگراه اردستاني متصل مي كند از اين رو با احداث اين خيابان بار ترافيكي خيابان هاي آيت الله غفاري، خيابان عاشق اصفهاني و خيابان بعثت كاهش مي يابد.